Leonardo AdvantageClub - Terms & Conditions

Zasady i warunki Leonardo AdvantageCLUB

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
20 MAJ-21 MAJ
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

Leonardo AdvantageCLUB Regulamin i informacja o prywatności danych

Regulamin Leonardo AdvantageCLUB

1. Ogólne

Członkostwo w programie lojalnościowym Leonardo AdvantageCLUB i jego korzyści są oferowane przez Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin i są zarządzane w jej imieniu przez odpowiednią sieć hoteli Leonardo ("Leonardo Hotels"). Celem jest umożliwienie członkom ("Członkowie") programu Leonardo AdvantageCLUB otrzymywania opisanych poniżej korzyści po bezpłatnym zapisaniu się do programu i po pobycie w hotelach Leonardo uczestniczących w programie. Hotele obecnie uczestniczące w programie obejmują wszystkie hotele przedstawione na stronie www.leonardo-hotels.pl, z wyjątkiem SENTIDO Cypria Bay by Leonardo, Leonardo Laura Beach & Splash Resort, Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa, Leonardo Crystal Cove Hotel and Spa by the Sea, Leonardo Kolymbia Resort - Rhodes. Kolejne hotele mogą być dodawane lub usuwane według wyłącznego uznania Leonardo Hotels.

2 Członkostwo AdvantageCLUB

2.1 Uprawnienia do członkostwa

Członkostwo w Leonardo AdvantageCLUB jest dostępne dla każdej indywidualnej osoby. Firmy lub inne podmioty nie mogą zarejestrować się na koncie Leonardo AdvantageCLUB. Możesz zarejestrować się w Leonardo AdvantageCLUB tylko wtedy, gdy masz co najmniej 18 lat lub jesteś pełnoletni zgodnie z lokalnym prawem i możesz zawierać wiążące umowy (program nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich). Roszczenie prawne o uczestnictwo w Leonardo AdvantageCLUB nie istnieje. Pracownicy hoteli Leonardo nie są uprawnieni do przystąpienia do programu.

Twoje członkostwo lub jakiekolwiek punkty lub korzyści Leonardo AdvantageCLUB nie mogą być przeniesione na inną osobę.

2.2 Zgłoszenie członkostwa

Rejestracja osobistego konta członkowskiego jest bezpłatna i musi być dokonana online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sekcji Leonardo AdvantageCLUB na stronie głównej Leonardo Hotels www.leonardo-hotels.pl lub w procesie rezerwacji online w ramach automatycznej rejestracji na życzenie. Ponadto członkowie mogą ubiegać się o rejestrację za pomocą formularzy rejestracyjnych w hotelu. Aby zapisać się do programu, należy posiadać ważny adres e-mail.

Nie jest możliwe, aby różni członkowie rejestrowali się pod tym samym adresem e-mail. Podczas rejestracji należy odpowiedzieć na wszystkie wymagane pola zgodnie z prawdą i w całości.

Po złożeniu formularza w hotelu, Członek otrzyma e-mail z zaproszeniem, wysłany na adres użyty do rejestracji w formularzu. E-mail z zaproszeniem zawiera link, który przyszły Członek musi kliknąć, aby rozpocząć swoje członkostwo i ustalić hasło. Bez potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie na podany link, członkostwo nie zostanie aktywowane. W przypadku rejestracji online, potwierdzenie członkostwa nie jest wymagane.

Po aktywacji członkostwa zostanie utworzony numer identyfikacyjny dla konta członkowskiego ("Member ID"). Ten numer identyfikacyjny uprawnia członka do natychmiastowego zbierania punktów we wszystkich hotelach uczestniczących w programie. Fizyczna karta członkowska nie jest wydawana.

Członek nie może ujawniać swojego hasła żadnej innej stronie. Członek jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane na i z jego konta.

Osobiste konto członkowskie jest ważne tylko dla przyszłych pobytów członka.

2.3 Konto członka

Twoje konto członkowskie AdvantageCLUB jest dostępne poprzez stronę internetową Hotelu Leonardo. Członkowie są proszeni o aktualizowanie swoich danych osobowych. Wszelkie zmiany adresu e-mail lub pocztowego, nazwy członka lub innych istotnych informacji członkowskich muszą być dokonywane przez członka bezpośrednio w sekcji "Mój profil" w ramach konta Leonardo AdvantageCLUB. Hotele Leonardo wyłączają swoją odpowiedzialność za błędne dane osobowe, które członek wprowadził do swojego konta.

Osoby, które zmieniły swoje nazwisko, są zobowiązane do udokumentowania tego faktu dokumentami urzędowymi.

Dostęp online do konta członka może zostać przerwany na uzasadnione okresy czasu w celu konserwacji lub ulepszenia strony internetowej.

2.4 Zakończenie członkostwa

Leonardo Hotels zastrzega sobie prawo do anulowania każdego członkostwa w Leonardo AdvantageCLUB i cofnięcia wszystkich niewykorzystanych punktów zebranych przez członka z ważnego powodu. Przyczyna anulowania obejmuje, ale nie jest ograniczona do:

 • naruszenie niniejszego Regulaminu
 • podawanie nieprawdziwych informacji lub niewłaściwe korzystanie z niniejszego Programu
 • naruszenie jakiegokolwiek krajowego, stanowego lub lokalnego prawa lub przepisu w związku z korzystaniem z przywilejów członkowskich
 • nieuiszczenie opłat hotelowych
 • czek na rzecz uczestniczącej marki hotelowej, który został zwrócony z powodu niewystarczających środków lub jest nieważny z jakiegokolwiek powodu
 • popełnienie oszustwa lub nadużycia dotyczącego jakiejkolwiek części niniejszego Programu
 • fizyczne, słowne lub pisemne obrażanie konkretnego hotelu lub sieci Leonardo Hotels lub
 • działanie, w jakikolwiek inny sposób, na szkodę Programu lub któregokolwiek z jego sojuszy.

Leonardo Hotels zastrzega sobie również prawo do zakazania ci uczestnictwa w programie w przyszłości.

W każdej chwili, członek może zdecydować o rezygnacji z uczestnictwa w Leonardo AdvantageCLUB poprzez "Moje konto" na swoim osobistym koncie członkowskim.

Rezygnacja z członkostwa oznacza całkowitą i kompletną rezygnację z programu, tym samym trwale kończąc istniejący związek pomiędzy Leonardo AdvantageCLUB i członkiem. To wycofanie powoduje usunięcie wszystkich danych dotyczących członka z bazy danych Leonardo AdvantageCLUB, wraz z wszystkimi punktami AdvantageCLUB pozostającymi na koncie w momencie anulowania. Punkty nagrody zebrane dla programów partnerskich wygasają zgodnie z warunkami odpowiedniego programu partnerskiego.

3. Zdobywanie Punktów AdvantageCLUB

3.1 Warunki uzyskania Punktów AdvantageCLUB

Możesz zdobyć punkty AdvantageCLUB za pobyty w hotelach uczestniczących w programie od dnia zapisania się do Leonardo AdvantageCLUB. Punkty nie mogą być przekazywane innym członkom i nie mają żadnej wartości pieniężnej. Punkty mogą być zbierane tylko wtedy, gdy członek osobiście przebywał w hotelu, faktura była na nazwisko gościa i została uregulowana. Dlatego punkty nie będą przyznawane za pobyty gości innych niż członek, niezależnie od tego, kto dokonał rezerwacji i zapłacił za nią.

Aby kwalifikować się do zdobywania punktów, Członkowie mogą dokonywać rezerwacji bezpośrednio w hotelu lub przez telefon, e-mail lub faks. Podczas procesu rezerwacji należy podać się za członka AdvantageCLUB. Ponadto biura podróży korzystające z GDS połączonego z centrum rezerwacji Leonardo Hotels również umożliwiają członkom zbieranie punktów.

Aby zbierać punkty i korzystać z przywilejów AdvantageCLUB podczas pobytu, goście muszą zgłosić swoje członkostwo AdvantageCLUB i swój identyfikator członkowski podczas zameldowania.

Punkty AdvantageCLUB zostaną przyznane na osobiste konto członka w ciągu 3 tygodni po wymeldowaniu. Punkty za poprzednie pobyty mogą być przyznane z mocą wsteczną do 365 dni po wymeldowaniu, jeśli spełnione są wymagane warunki i członkostwo podczas pobytu.

Wszelkie punkty specjalne lub punkty powitalne naliczone na koncie członka podczas akcji promocyjnych będą uważane za oczekujące do momentu wymeldowania się z pierwszego kwalifikującego się pobytu zarezerwowanego w dowolnym hotelu uczestniczącym w promocji.

3.2 Hotele uczestniczące

W programie Leonardo AdvantageCLUB uczestniczą hotele działające pod następującymi markami hotelowymi (z pewnymi wyjątkami podanymi poniżej): Leonardo Hotels, Leonardo Boutique Hotels, Leonardo Royal Hotels, Herods Hotels, U Hotels, NYX Hotels i Star Inn Hotels.

Wszystkie hotele przedstawione na stronie www.leonardo-hotels.pl uczestniczą w programie Leonardo AdvantageCLUB, z następującymi wyjątkami.

Hotele wyłączone:

 • SENTIDO Cypria Bay by Leonardo
 • Leonardo Laura Beach & Splash Resort
 • Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa
 • Leonardo Crystal Cove Hotel i Spa nad morzem
 • Leonardo Kolymbia Resort - Rodos

Jeżeli hotel opuszcza sieć Leonardo Hotels lub przestaje być hotelem uczestniczącym w programie, po dokonaniu rezerwacji, ale przed faktycznym pobytem, członek nie uzyskuje w tym hotelu żadnych punktów i korzyści. Ponadto oferty specjalne związane z członkostwem w Advantage Club przestają obowiązywać po dacie, w której hotel opuszcza sieć Leonardo Hotels lub przestaje uczestniczyć w Leonardo AdvantageCLUB, nawet jeśli rezerwacja została dokonana przed tą datą.

3.3 Źródła rezerwacji i stawki

Wszystkie stawki publiczne kwalifikują się do przyznania punktów i korzyści AdvantageCLUB. Następujące ceny pokoi są wyłączone z tego programu: ceny pokoi dla grupowych rezerwacji biznesowych lub turystycznych, ceny pokoi dla załogi, ceny dla pracowników, ceny dla organizatorów wycieczek, ceny dla biur podróży i ceny pokoi dla pobytów bezpłatnych, chyba że postanowiono inaczej. Punkty będą przyznawane za pobyty i kwalifikujące się stawki za pokoje zarezerwowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Leonardo Hotels, centralnych biur rezerwacji Leonardo Hotels lub bezpośrednio w hotelu przez telefon, e-mail, faks lub w recepcji.

3.4 Obliczanie punktów

Punkt jest wartością jednostkową, generowaną zgodnie z ustalonym schematem przeliczania wydatków pieniężnych przez członka w uczestniczącym hotelu Leonardo. Każde euro (€) wydane na rezerwację pokoju jest warte jeden punkt. W przypadku walut innych niż euro, punkty są oparte na kursie wymiany walut w momencie wymeldowania.

Pobyt definiuje się jako jedną noc lub kolejne noce w tym samym hotelu, niezależnie od częstotliwości zameldowania/wymeldowania. W przypadku jednej rezerwacji składającej się z kilku pokoi uczestnik zbiera punkty tylko za pierwszy wybrany pokój. W przypadku kilku rezerwacji dokonanych w imieniu członka na te same daty, punkty zostaną przyznane tylko za pokój, w którym członek przebywał osobiście.

Punkty można zbierać za zarezerwowany pokój, ale nie za żadne dodatkowe usługi, z których korzysta się w hotelu (minibar, parking, telefon, itp.) Ponadto punkty będą przyznawane za śniadanie, jeśli uczestnik pierwotnie zarezerwował cenę pokoju obejmującą ten plan posiłków. W przypadku, gdy śniadanie zostanie dodane do pierwotnej rezerwacji później, punkty zostaną przyznane tylko za pokój.

Przyznana może zostać tylko pełna liczba punktów. Jeżeli z kursu wymiany stosowanego do przeliczania euro na punkty wynika liczba punktów z wartością dziesiętną, liczba punktów dopisanych do konta członka zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna jest mniejsza niż 5, i zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna jest równa lub wyższa niż 5.

Rezerwacje opłacone punktami nie kwalifikują się do dalszego zbierania punktów.

3,5 Punkty ważność

Punkty zachowują ważność przez 18 miesięcy od daty ostatniego wymeldowania. Jeśli w ciągu tego 18-miesięcznego okresu członek nie zatrzyma się w żadnym z uczestniczących hoteli z kwalifikującą się lub zrealizowaną rezerwacją, wszystkie punkty zgromadzone na koncie członka zostaną utracone bez uprzedzenia i bez możliwości ich przywrócenia lub zamiany.

3.6 Anulowanie rezerwacji i niestawienie się

W przypadku anulowania rezerwacji lub niestawienia się, członek nie otrzyma żadnych punktów za rezerwację, nawet jeśli opłaty za późne anulowanie lub niestawienie się zostały uiszczone.

3.7 Roszczenia

Jeżeli członek zauważy, że punkty nie zostały prawidłowo naliczone na jego konto członkowskie po upływie co najmniej 3 tygodni oczekiwania, może on zażądać korekty salda w ciągu 365 dni od pobytu w hotelu uczestniczącym w programie (na podstawie daty wymeldowania). W tym celu członek musi skontaktować się z hotelem, którego dotyczy roszczenie i musi udowodnić szczegóły roszczenia oraz przedłożyć kopię faktury z danego hotelu. Aby członek był uprawniony do zdobywania punktów, faktura odpowiadająca roszczeniu musi być koniecznie na (lub zawierać) nazwisko członka Leonardo AdvantageCLUB.

4. Wymień Punkty AdvantageCLUB

4.1 Warunki

W każdym przypadku, gdy liczba punktów na koncie członka osiągnie określony poziom (wskazany przez saldo na wyciągu z konta), członek może zamienić te punkty na bezpłatne pobyty w uczestniczących hotelach Leonardo. Członkowie AdvantageCLUB nie mogą używać swoich punktów do płacenia za jakiekolwiek dodatkowe usługi w hotelu, takie jak minibar, parking lub telefon. Ponadto, punkty nie mogą być wykorzystane do zapłaty za śniadanie, jeśli nie było ono częścią pierwotnej rezerwacji. Punktów nie można też wykorzystać do wymiany na rzecz innej osoby.

Ilość punktów wymagana dla danego pobytu jest wskazana w procesie rezerwacji po kliknięciu przycisku "Wymień punkty". Należy postępować zgodnie z krokami rezerwacji w części "Redeem Points" i sprawdzić, ile punktów jest wymaganych za preferowany pobyt. Wymiana punktów jest możliwa wyłącznie online na stronie głównej Leonardo Hotels www.leonardo-hotels.pl przy rezerwacji z wyprzedzeniem. Płatność punktami nie jest możliwa w przypadku rezerwacji już zarezerwowanych w normalnej cenie.

Wymagana ilość punktów dla danej rezerwacji jest oparta na określonym stosunku wymiany punktów. Wartości punktowe, jak również określony stosunek wymiany punktów dla danego hotelu lub miejsca docelowego, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Punkty nie mają żadnej wartości, dopóki nie zostaną przedstawione do realizacji przez członka programu.

Realizacja punktów nie jest możliwa w krajach, w których jest to prawnie zabronione.

4.2 Pokoje nagradzane

Z wyjątkiem planu posiłków Bed & Breakfast, jeżeli został on wybrany podczas procesu rezerwacji, pokoje premiowane nie obejmują posiłków i napojów, napiwków ani świadczeń dodatkowych, innych niż świadczenia członkowskie wymienione w sekcji "AdvantageCLUB" na stronie internetowej Leonardo Hotels www.leonardo-hotels.pl. Wszelkie dodatkowe opłaty należy uiścić bezpośrednio w hotelu przed wymeldowaniem. Koszty transportu do i z hotelu nie są wliczone w cenę.

4.3 Premiowane anulowanie rezerwacji

Członkowie, którzy anulują rezerwację premiowaną, otrzymają ponownie punkty wykorzystane do tej rezerwacji na konto członka. Nie anulowane rezerwacje premiowane w terminie anulowania i rezerwacje z no-show będą obciążone wymaganymi punktami, które nie zostaną zwrócone.

4.4 Hotele uczestniczące

W okresie obowiązywania oferty można dodawać lub usuwać hotele uczestniczące w promocji z dowolnej kategorii marek lub miejsc docelowych.

5. Programy partnerskie Miles&More i Deutsche Bahn BahnBonus

Leonardo Hotels uczestniczy w programach bonusowych Miles & More i Deutsche Bahn BahnBonus. Zamiast zbierać punkty AdvantageCLUB, Członek może wybrać zbieranie punktów premiowych w ramach programów Miles & More lub Deutsche Bahn BahnBonus za pobyty w uczestniczących hotelach. Należy pamiętać, że nie wszystkie hotele uczestniczące w programie lojalnościowym AdvantageCLUB biorą udział w programach Miles & More lub Deutsche Bahn BahnBonus. Na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu, 

 1. Mile premiowe Miles & More nie mogą być zbierane za pobyty w hotelach zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Grecji i na Cyprze.
 2. Punktów DB reward nie można zbierać za pobyty w hotelach znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Izraelu, Grecji i na Cyprze.

Hotele uczestniczące w programie mogą w każdej chwili ulec zmianie.
Użytkownik może aktywować swój wybór na swoim koncie członkowskim. Obowiązują warunki Leonardo Hotels dotyczące Miles&More i Deutsche Bahn BahnBonus oraz warunki partnerów dotyczące Miles & More i BahnBonus.

Jednoczesne zaliczenie mil lub punktów zebranych w ramach programów partnerskich i punktów AdvantageCLUB jest wykluczone; według wyboru uczestnika, albo mile, punkty BahnBonus lub punkty AdvantageCLUB są zaliczane jednorazowo za każdy pobyt.

6. Specjalna stawka AdvantageCLUB

Aby zarezerwować pobyt ze specjalną stawką AdvantageCLUB (10% zniżki), konieczne jest zalogowanie się lub zapisanie do Leonardo AdvantageCLUB i dokonanie rezerwacji bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej Leonardo Hotels. W przypadku rezerwacji bezpośrednio w hotelu lub za pośrednictwem naszych działów rezerwacji członkostwo musi być wskazane przez członka w momencie rezerwacji. Stawki specjalnej AdvantageCLUB nie można łączyć z innymi stawkami specjalnymi lub promocjami i obowiązuje ona dla rezerwacji dokonanych po 14.01.2016. Punkty będą zbierane zgodnie z całkowitą ceną rezerwacji.

Specjalna stawka 10% nie może być łączona z innymi specjalnymi stawkami i promocjami.

Leonardo Hotels może w każdej chwili odwołać lub zmodyfikować ofertę stawki specjalnej AdvantageCLUB.

7. Dalsze korzyści dla Członków

Członkowie korzystają z korzyści, o których informuje się na stronie internetowej sieci Leonardo Hotels, jeżeli rezerwacji dokonano bezpośrednio na stronie internetowej sieci Leonardo Hotels, telefonicznie w dziale rezerwacji sieci Leonardo Hotels oraz Fattal Hotels lub bezpośrednio w hotelu. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem zewnętrznych kanałów, członkowie nie mają prawa do korzystania z korzyści, o których informuje Leonardo AdvantageCLUB.

8. Komunikacja

Członkowie mogą uzyskać dostęp do wszystkich informacji związanych z ich członkostwem na swoim koncie Leonardo AdvantageCLUB, w tym do aktualnego salda punktów. Każdy członek Leonardo Advantage-CLUB, który przystąpił do Programu, wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych komunikatów z programu dotyczących jego członkostwa (np. e-maile dotyczące statusu punktów).

9. Biuletyn informacyjny

Jeśli członek nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji handlowych drogą elektroniczną, może zrezygnować z subskrypcji tych e-maili, klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu tych e-maili.

10. Rezygnacja z Programu Leonardo AdvantageCLUB

Leonardo Hotels zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, przerwania lub anulowania programu Leonardo AdvantageCLUB lub zastąpienia go innym programem premiowym za 60-dniowym pisemnym powiadomieniem wszystkich aktywnych członków. W takim przypadku prawo do otrzymywania punktów za pobyty w hotelu może wygasnąć po 60 dniach od powiadomienia, a prawo do wymiany punktów może wygasnąć po 90 dniach od powiadomienia. Punkty wszystkich członków, które nie zostaną przedstawione do realizacji w dniu lub przed dniem zakończenia realizacji, nie będą mogły zostać zrealizowane w późniejszym terminie.

11. Różnorodne

11.1 Zmiany w Regulaminie

Leonardo Hotels zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia, modyfikacji lub anulowania Warunków Leonardo AdvantageCLUB (w tym liczby punktów wydanych za rezerwację), regulaminu, korzyści, warunków uczestnictwa, nagród lub części w dowolnym momencie, nawet jeśli zmiany mogą wpłynąć na wartość punktów lub nagród już zgromadzonych.

11.2 Jurysdykcja

Ogólne warunki handlowe programu podlegają prawu niemieckiemu, niezależnie od bezwzględnie obowiązujących przepisów ochronnych, które mogą obowiązywać w kraju zamieszkania konsumenta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niemiecką i angielską wersją ogólnych warunków handlowych, decydująca jest wersja angielska.

11.3 Prywatność danych

Poprzez rejestrację w Leonardo AdvantageCLUB członkowie akceptują i wyraźnie wyrażają zgodę na to, aby twoje dane osobowe dostarczone przez ciebie w formularzu rejestracyjnym (i) były przetwarzane przez Leonardo Hotels, w charakterze administratora danych, przez jego filie lub podmioty stowarzyszone, jak jest to wymagane do realizacji programu członkowskiego AdvantageCLUB, jak również w kontekście dokonywania rezerwacji i wysyłania regularnych informacji o AdvantageCLUB, i (ii) mogą być przekazywane na całym świecie do osób trzecich w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w przypadku reorganizacji firmy, fuzji lub przejęcia, w celu wykorzystania takich informacji do jego (ich) administracji rekordów członkostwa, obsługi gości, reklamy, marketingu i celów komunikacyjnych.

Członek może wycofać swoją zgodę poprzez dane kontaktowe podane poniżej w dowolnym momencie. Wycofanie się z tej umowy automatycznie kończy członkostwo w AdvantageCLUB.

Sunflower Management GmbH & Co.KG

Landsberger Allee 117A

10407 Berlin

Tel.: +49 (0)30 688 322 0

E-Mail: dataprotection@leonardo-hotels.com

Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, znajdziesz na stronie Leonardo Advantage-CLUB membership: Informacja o prywatności danych.

11.4 Przydział

Prawa i obowiązki Leonardo Hotels wynikające z Leonardo AdvantageCLUB mogą być scedowane lub przeniesione przez Leonardo Hotels na jakikolwiek inny podmiot w dowolnym czasie, a za ich wykonanie będzie odpowiedzialny ten podmiot.

Członkostwo w Leonardo AdvantageCLUB: Informacja o prywatności danych

Niniejszy dokument stanowi przegląd Państwa danych, które my, Leonardo Hotels (reprezentowana przez Sunflower Management GmbH & Co.KG Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin), gromadzimy i przetwarzamy w związku z członkostwem w naszym AdvantageCLUB. Ponadto informujemy Państwa o Państwa prawach w zakresie przetwarzania przez nas danych. Niniejsza informacja jest uzupełnieniem naszej ogólnej informacji o prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://new.leonardo-hotels.com/privacy-notice-and-cookie-policy.

Informacje, które możemy o Tobie zbierać

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z Twoim członkostwem w Leonardo AdvantageCLUB.

Dane niewrażliwe:

Twoje dane osobowe ► w tym imię i nazwisko, płeć i data urodzenia; możesz również podać nam dane członków swojej rodziny w celu zbierania punktów lub przyznania korzyści (ale nie jest to obowiązkowe)

Twoje dane kontaktowe ► w tym adres e-mail jako obowiązkowe pole danych oraz adres domowy lub numer telefonu, jeśli zostały podane przez Ciebie

Informacje o Państwa rezerwacji ►, w tym odpowiednie hotele i szczegóły pobytu w jednym z naszych hoteli, w których użyli Państwo swojego identyfikatora członkostwa AdvantageCLUB; dane rejestracyjne Państwa samochodu, jeśli było to wymagane do administrowania Państwa pobytem lub przyznania korzyści członkom;

Twoje Szczegóły Miles & More ► gdy zostaną wybrane przez Ciebie jako preferencje do zarabiania w programie Leonardo AdvantageCLUB REWARD.

Dane wrażliwe:

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych (danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej). Jeżeli jednak przekażą nam Państwo dane szczególnych kategorii w związku z rezerwacją (np. poproszą Państwo o pokój dla niepełnosprawnych lub poinformują nas o wymaganiach dotyczących diety religijnej, również gromadzimy i przetwarzamy takie dane.

Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR): Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania Twoim członkostwem i przyznania Ci odpowiednich korzyści

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR): Wysyłanie Państwu newsletterów i innych informacji marketingowych będzie się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa uprzedniej zgody. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wypisując się z niego za pomocą linku znajdującego się wewnątrz poprzednich otrzymanych newsletterów lub kontaktując się z nami pod adresem advantageclub@leonardo-hotels.com. Jeśli przekażą nam Państwo specjalne kategorie danych w celu dokonania rezerwacji, rozumiemy to również jako wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w celu świadczenia naszych usług zgodnie z Państwa życzeniem.

Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe i uzasadnienie ich wykorzystania

Firma może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu

zarządzać swoim członkostwem w Leonardo AdvantageCLUB

zarządzaj swoimi danymi

spersonalizuj nasze usługi

Skąd zbieramy dane osobowe użytkowników

Dane osobowe uzyskujemy wyłącznie bezpośrednio od Państwa i możemy je wykorzystywać w połączeniu z danymi dotyczącymi Państwa poprzednich rezerwacji i pobytów w naszych hotelach.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Udostępniamy dane spółkom należącym do naszej grupy, prowadzącym pojedyncze hotele (lista tych hoteli znajduje się w załączniku 1 i 2 do naszej ogólnej informacji o ochronie prywatności). Jeśli poprosisz nas o gromadzenie danych dotyczących programu Miles & More, udostępniamy zebrane mile również [Miles & More GmbH, MAC Main Airport Center, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt/Main].

Korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane w celu obsługi naszej strony internetowej i platformy rezerwacji lub świadczenia podobnych usług. Te strony trzecie otrzymują Państwa dane osobowe wyłącznie jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie mogą one wykorzystywać tych danych do własnych celów.

Więcej informacji na temat udostępniania danych można znaleźć również w naszej ogólnej informacji o ochronie prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://new.leonardo-hotels.com/privacy-notice-and-cookie-policy.

Czy wysyłamy Państwa dane osobowe za granicę i jakie zabezpieczenia mają zastosowanie?

Generalnie nie udostępniamy Państwa danych odbiorcom spoza Europy lub z krajów, które nie są uznawane za kraje o odpowiednim poziomie ochrony danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy zapisy Twoich danych przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, dla którego je uzyskaliśmy i innych dozwolonych powiązanych celów. Aby zarządzać korzyściami AdvantageCLUB, przechowujemy dane przez okres członkostwa, a po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają tego ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Aktualizowanie danych osobowych

Zapewnimy, że Twoje Dane Osobowe są dokładne. Aby nam w tym pomóc, możesz zmienić swoje dane osobowe, logując się na swoje konto członkowskie na stronie www.leonardo-hotels.pl, aktualizując swoje dane na karcie rejestracyjnej przy następnym zameldowaniu lub powiadomić nas o wszelkich zmianach w swoich Danych osobowych, które nam przekazałeś, kontaktując się z advantageclub@leonardo-hotels.com.

Jakie są Twoje prawa?

Użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Dostęp podmiotowy: Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do wszelkich danych przechowywanych przez nas na Państwa temat w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Sprostowanie: Użytkownik może zwrócić się do firmy SCEE o poprawienie niedokładnych danych osobowych.

Usunięcie: Umożliwia zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania prośby.

Wycofanie zgody: Możesz wycofać wszelkie zgody na przetwarzanie, których nam udzieliłeś i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeśli nie ma innej podstawy, na podstawie której możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe.

Ograniczenie: Możesz zażądać, aby pewne Dane osobowe zostały oznaczone jako zastrzeżone na czas rozpatrywania skarg, a także ograniczyć ich przetwarzanie w pewnych innych okolicznościach.

Możliwość przenoszenia danych: Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie stronie trzeciej drogą elektroniczną danych osobowych, które zostały mu przekazane i są nadal przechowywane.

Złożyć skargę: Mogą Państwo złożyć skargę na nasze przetwarzanie danych do organu ochrony danych.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki w korzystaniu z tych praw, a zatem nie będą Państwo mogli z nich korzystać we wszystkich sytuacjach. Ponadto, mogą się one różnić w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Proszę również pamiętać, że w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia, wycofania zgody i/lub ograniczenia, możemy być zmuszeni do usunięcia Twojego konta użytkownika AdvantageCLUB i Twoje członkostwo AdvantageCLUB i korzyści z nim związane mogą się zakończyć. Poinformujemy Cię, jeśli tak się stanie.

Twój kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań

Mamy wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym należy się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących podmiotowi danych. Dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Adres:   Sunflower Management GmbH & Co.KG

Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin

Telefon: +49 (0)30 688 322 0

Email: dataprotection@leonardo-hotels.com

Właściwy organ nadzorczy

Organem nadzorczym właściwym do sprawowania przez nas nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Urząd: Urząd      Ochrony Danych i Wolności Informacji w Berlinie (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit)

Adres:   Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Telefon: +49 (0)30 13889 0

Email: mailbox@datenschutz-berlin.de