Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf - Superior Room

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

WPROWADZENIE

Witamy w Informacjach o ochronie prywatności w hotelach Leonardo.

Leonardo Hotels (jak wyjaśniono poniżej) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy Ty lub ktoś w Twoim imieniu dokonuje rezerwacji, prosi nas o informacje, kontaktuje się z nami (lub my kontaktujemy się z Tobą), korzysta z naszych stron(y)/aplikacji, linków z naszych stron(y)/aplikacji, łączy się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, poprzez nasze centrum kontaktowe lub hotele, lub też z jakimkolwiek innym zaangażowaniem, które mamy z Tobą (niezależnie od miejsca Twojego pobytu). Informuje on również o Twoim prawie do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych jest dostarczana w formacie warstwowym, dzięki czemu użytkownik może kliknąć na poszczególne obszary przedstawione poniżej. Alternatywnie, możesz pobrać wersję PDF tej informacji tutaj.

 1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY
 2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT
 3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 4. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 5. UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. PRZETWARZANIE DANYCH
 9. TWOJE PRAWA
 10. CIASTECZKA INTERNETOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI ŚLEDZENIA
 11. ZAŁĄCZNIKE

 

 

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEJ NOTY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Niniejsza informacja o prywatności ma na celu dostarczenie Państwu informacji o tym, w jaki sposób hotele Leonardo gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w naszych kontaktach z Państwem, w tym w zakresie zapewniania Państwu zakwaterowania i innych usług, w tym wszelkich danych, które mogą Państwo dostarczać za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym za pomocą plików cookie.

Niniejsze ogólne zawiadomienie o prywatności może być uzupełnione innymi specjalnymi zawiadomieniami, które możemy dostarczyć w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane (np. dla członków AdvantageCLUB, gdzie znajdziesz specjalne zawiadomienie tutaj). Niniejsza informacja o prywatności jest uzupełnieniem innych naszych specjalnych informacji i nie ma na celu ich unieważnienia.

CONTROLLER
Hotele Leonardo składają się z różnych podmiotów prawnych, które są prowadzone przez Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Management") i jej spółki zależne w Europie (razem "Leonardo Hotels"). Leonardo Hotels jest częścią grupy Fattal Hotels. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych jest wydawana w imieniu hoteli Leonardo, więc kiedy w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych wymieniamy "hotele Leonardo", "my", "nas" lub "nasze", odnosimy się do odpowiedniej spółki w grupie hoteli Leonardo odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Wszystkie firmy należące do grupy Leonardo Hotels są wymienione w załączniku 1 do niniejszej polityki prywatności.
Spółka stowarzyszona Leonardo Hotels, która zarządza hotelami, w których Państwo przebywają lub otrzymują nasze usługi, jest administratorem danych do przetwarzania takich usług zakwaterowania lub innych usług, razem z Leonardo Management. Na tej stronie internetowej mogą Państwo zarezerwować inne hotele grupy Fattal Hotels, które nie są obsługiwane przez hotele Leonardo. Spółki prowadzące te hotele są wymienione w załączniku 2 do niniejszej polityki. Leonardo Management jest administratorem tej strony internetowej i jest za nią odpowiedzialny.

Leonardo Management wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzór nad pytaniami związanymi z niniejszą informacją o ochronie prywatności i przetwarzaniem Państwa danych przez hotele Leonardo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych osobowych, włącznie z prośbą o skorzystanie z przysługujących ci praw, skontaktuj się z DPO, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE

 • Adres e-mail: dataprotection@leonardo-hotels.com
 • Adres pocztowy: Leonardo Hotels c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin, Niemcy
 • Numer telefonu: +49 (0) 30 6883220

Mają Państwo prawo do złożenia w każdej chwili skargi do nadzorującego nas urzędu ochrony danych osobowych, Berlińskiego Urzędu Ochrony Danych (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, www.datenschutz-berlin.de). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa obawami zanim zwrócą się Państwo do Urzędu, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

PROSIMY O POINFORMOWANIE NAS O ZMIANACH
Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 15.05.2018.

Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Proszę informować nas na bieżąco, jeśli Państwa dane osobowe zmienią się w trakcie Państwa relacji z nami.

LINKI OSÓB TRZECICH
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie tych łączy lub ich włączenie może umożliwić osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych osób trzecich ani ich przetwarzania danych. Gdy użytkownik opuszcza naszą witrynę internetową, zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej osób trzecich.

 

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe dotyczące użytkownika, które zostały przez nas pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, numer paszportu lub dowodu osobistego, płeć i numer rejestracyjny samochodu.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres domowy, adres e-mail oraz numery faksu i telefonu.
 • Specjalne wymagania Dane obejmują stan zdrowia, niepełnosprawność i wymagania religijne lub dietetyczne, jeśli poinformują nas Państwo o specjalnych potrzebach i podadzą te informacje.
 • Dane dotyczące rezerwacji i transakcji obejmują dane dotyczące konta bankowego lub karty płatniczej oraz dane dotyczące płatności, celu pobytu oraz inne dane dotyczące rezerwacji, pobytów i innych usług, które zostały od nas zakupione, a także komentarze i odpowiedzi na ankiety, które zostały przekazane w związku z naszą usługą.
 • Dane techniczne dotyczące Twojej wizyty na tej stronie internetowej obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane w urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej strony.
 • Dane AdvantageCLUB i inne dane profilu obejmują adres e-mail zarejestrowany w AdvantageCLUB i hasło, numer członkowski AdvantageCLUB wszelkich programów partnerskich (np. Miles & More) świadczonych na rzecz użytkownika usług, jego zainteresowania i preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. Jeśli jesteś członkiem Advantage Club, prosimy również o zapoznanie się z informacją o prywatności członkostwa w Leonardo AdvantageCLUB, która obejmuje bardziej szczegółowo wszystkie aspekty naszego przetwarzania danych związanych z Advantage Club i jest nadrzędna w stosunku do tej informacji.
 • Dane użytkowania zawierają informacje o tym, jak korzystasz z naszych usług lub link do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych i naszej strony internetowej.

Nie będziemy zbierać wszystkich danych, o których mowa powyżej w każdym przypadku, a jedynie te, które są wymagane dla konkretnej podstawy prawnej.

W normalnych warunkach będziemy zbierać jedynie dane osobowe Special Categories of Personal Data o użytkowniku (obejmuje to dane dotyczące jego przekonań religijnych lub informacje o jego potrzebach zdrowotnych i niepełnosprawności ("Special Requirements Data") w zakresie, w jakim są one dobrowolnie przekazywane przez użytkownika lub w jego imieniu i są niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb podczas pobytu u nas lub innego korzystania z naszych obiektów lub usług. Firma Moneybookers może jednak również potrzebować przetwarzania takich informacji w razie wypadku lub nagłego przypadku medycznego lub innego podczas pobytu lub innego sposobu korzystania z naszych obiektów.

Uzyskujemy ograniczone informacje na temat dzieci, które zostały zarezerwowane na pobyt w naszych hotelach (liczba, wiek i inne dane, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, były wymagane przez prawo).

JEŚLI NIE PODASZ DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub na podstawie warunków umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (np. zapewnić Ci zakwaterowanie lub inne nasze usługi). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania rezerwacji lub innej usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię o tym w tym czasie.

 

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Używamy różnych metod do zbierania danych od i o użytkowniku, w tym za pośrednictwem:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rezerwacji i transakcji, wypełniając formularze lub odpowiadając nam pocztą, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych lub w inny sposób. Obejmuje to również dane osobowe, które podajesz, gdy je podajesz:
  • dokonujesz rezerwacji w jednym z naszych hoteli, czy to na nocleg, funkcje czy konferencje;

  • zameldowaniu się w jednym z naszych hoteli;

  • uczestniczenia w danej funkcji, konferencji lub innego rodzaju korzystania z obiektów w jednym z naszych hoteli;

  • Zapisz się do naszego Advantage Club;

  • zapisać się do naszego biuletynu informacyjnego i/lub innych publikacji;

  • poprosić o wysłanie do Ciebie broszury lub innych materiałów promocyjnych lub marketingowych;

  • wziąć udział w konkursie lub odpowiedzieć na promocję lub ankietę;

  • lubdaj nam trochę informacji zwrotnej.

 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W trakcie interakcji z naszą stroną internetową lub za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu użytkownika, działań i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, poczty elektronicznej, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

 • Biura podróży lub inne osoby trzecie działające w imieniu Państwa lub Państwa pracodawcy. Możemy otrzymać dane osobowe użytkownika, jeżeli rezerwacji dokonuje biuro podróży, portal internetowy lub inna osoba trzecia, która może być członkiem rodziny lub osobą towarzyszącą podróży, agentem lub innym pośrednikiem, pracującym dla użytkownika lub, w przypadku podróży służbowych, pracodawcą lub inną osobą trzecią działającą w imieniu użytkownika (organizatorzy wycieczek, internetowe biura podróży, globalne systemy dystrybucji) systemy rezerwacji i tym podobne, dane kontaktowe, dane dotyczące rezerwacji i transakcji od dostawców usług technicznych, płatności i dostaw).

 • Inne osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe o użytkowniku od stron trzecich i z publicznie dostępnych źródeł, jak określono poniżej:

  • Dostawcy usług analitycznych w zakresie Internetu i mediów społecznościowych

  • Sieci reklamowe

  • Dostawcy technologii interakcji internetowych

  • Tożsamość i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry handlowe państw członkowskich UE

 • Monitoring. Możemy monitorować i/lub nagrywać:

  • rozmowy telefoniczne;

  • transakcje i działania we wszystkich punktach kontaktowych;

  • ruch i działalność w sieci, mediach społecznościowych i aplikacjach

Mają one na celu zapewnienie, że wykonujemy Państwa instrukcje dokładnie, w celach szkoleniowych oraz w celu poprawy naszych usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych gości i patronów, a także w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, stosujemy systemy telewizji przemysłowej w naszych obiektach i wokół nich. Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z telewizji przemysłowej, skontaktuj się z nami.

 • Kontakty biznesowe. Jeśli jesteś kontaktem biznesowym Leonardo Hotels, możemy otrzymać Twoje dane w trakcie interakcji z naszą stroną internetową, od odwiedzin na targach/warsztatach, osobistych spotkań, korespondencji z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, poprzez negocjacje umowne i umowy.

 

4. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy korzystać z Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach (każda z nich jest "podstawą prawną"):

 • Wykonanie umowy: Tam, gdzie musimy zapewnić zarezerwowane zakwaterowanie i usługi, lub w inny sposób wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą (lub zamierzamy zawrzeć).
 • Zgoda: Tam, gdzie udzielasz nam swojej wyraźnej zgody.
 • Uzasadnione interesy: Tam, gdzie jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a Twoje interesy i podstawowe prawa nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 • Przestrzeganie zobowiązań: Tam, gdzie musimy zastosować się do obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
 • Interesy żywotne: Tam, gdzie jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów: W razie wypadku, sytuacji medycznej lub innej nagłej potrzeby, w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby, w przypadku gdy Ty lub osoby trzecie nie są w stanie wyrazić zgody.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody (dotyczy to głównie reklam online), mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów takich jak i:

 • Aby dokonać rezerwacji, w tym rezerwacji zakwaterowania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby zapewnić Ci zakwaterowanie i inne usługi, w tym spełnienie Twoich szczególnych wymagań zdrowotnych, niepełnosprawności, dietetycznych i religijnych, aby zarządzać Twoim pobytem w hotelu i monitorować korzystanie z naszych usług oraz aby zbierać i odzyskiwać należne nam pieniądze.
  • Podstawa prawna: Wykonanie Umowy, Zgoda (na spełnienie Twoich szczególnych wymagań zdrowotnych, niepełnosprawności, dietetycznych i religijnych), Uzasadniony interes (na poprawę naszych usług)
 • Aby rozwiązać problemy, skargi lub spory wynikające z naszej relacji z Tobą, oraz aby zapobiec lub wykryć przestępstwo, w tym oszustwo, Aby zarządzać naszą relacją z Tobą, które będą obejmować:
 • Powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
 • Prośba o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie, albo o wzięcie udziału w losowaniu nagród lub konkursie
 • Aby ulepszyć nasze usługi dla Ciebie
  • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (monitorowanie i doskonalenie naszych usług, zapobieganie przestępczości i oszustwom, aktualizacja naszych dokumentów)
 • Administrowanie i ochrona naszej działalności, w tym naszej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych), dostarczanie Państwu odpowiedniej zawartości strony internetowej i reklam oraz mierzenie i zrozumienie skuteczności reklam, które Państwu oferujemy, a także przedstawianie Państwu sugestii i zaleceń dotyczących naszych usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
  • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (w celu rozwoju naszej działalności i prowadzenia marketingu), Wykonanie Umowy (gdzie strona internetowa jest używana do rezerwacji lub świadczenia usług lub zarządzania członkostwem w AdvantageCLUB).
 • Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń
  • Podstawa prawna: Zgoda (na korzystanie z plików cookie i analiz); Uzasadniony interes (w celu rozwoju naszej działalności i prowadzenia marketingu)
 • Aby poradzić sobie z wypadkiem lub nagłym przypadkiem medycznym lub innym
  • Podstawa prawna: Witalny interes
 • Przestrzeganie lokalnych przepisów (np. przechowywanie dokumentów księgowych lub kart rejestracyjnych)
  • Podstawa prawna: Wypełnienie obowiązku

Nie podejmujemy automatycznych decyzji w oparciu o Państwa dane osobowe.

OFERTY MARKETINGOWE I PROMOCYJNE
Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie danych osobowych i wyraziłeś na to zgodę, możemy wykorzystać Twoją Tożsamość, Dane kontaktowe, Dane techniczne, dane dotyczące użytkowania i AdvantageClub lub inne dane dotyczące profilu, aby uzyskać pogląd na to, co Twoim zdaniem może być potrzebne lub interesujące dla Ciebie. W ten sposób decydujemy, które usługi i oferty mogą być dla Ciebie istotne.

Możesz odwołać swoją zgodę i wypisać się z naszej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, korzystając z linków opt-out w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

PLIKI COOKIE
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie, należy pamiętać, że niektóre części tej strony mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

ZMIANA CELU
Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy, że musimy je wykorzystać w innym celu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do celów niezwiązanych z tym celem, powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5. UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Państwa dane osobowe kategoriom podmiotów wymienionych poniżej w celach określonych powyżej.

 • Inne spółki z grupy Leonardo Hotels i grupy Fattal Hotels z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Izraela, zaangażowane w świadczenie usług na rzecz Państwa, bezpośrednio lub w celu świadczenia podstawowych usług infrastrukturalnych w naszym imieniu i na nasze zlecenie.
 • Zewnętrzne strony trzecie, w tym:
  • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy realizujący wszelkie umowy zawierane z nimi lub z Państwem, w tym wykonawcy, którzy świadczą usługi na rzecz Państwa we własnym imieniu, tacy jak zewnętrzny dostawca oferujący usługi Wi-Fi, a także inni dostawcy działający w naszym imieniu i na nasze zlecenie jako przetwórcy (np. dostawcy naszej infrastruktury IT i CCTV);
  • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych usług i strony internetowej (jako przetwarzający działający w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami);
  • profesjonalnych doradców, w tym prawników, banki, audytorów i ubezpieczycieli;
  • organy podatkowe i celne, urzędy rejestru publicznego, organy regulacyjne i inne organy;
  • podmioty zajmujące się sprawdzaniem wiarygodności kredytowej i zwalczaniem nadużyć finansowych, zapobieganiem/wykrywaniem przestępstw, oceną ryzyka oraz zarządzaniem i rozstrzyganiem sporów.

W przypadku, gdy te strony trzecie są naszymi przetwarzającymi, wymagamy od nich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym przetwarzającym dane osobowe osobom trzecim na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Niektóre z wyżej wymienionych stron trzecich, na przykład wielu profesjonalnych doradców i organów władzy, są administratorami danych, którzy podobnie jak my podlegają szczególnym obowiązkom wynikającym z prawa o ochronie danych i którzy będą mieli swoje własne noty dotyczące ochrony prywatności określające sposób postępowania z danymi osobowymi.

 

6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE


W ramach grupy Leonardo Hotels udostępniamy Twoje dane osobowe. Wszystkie spółki grupy mają obecnie siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii lub Izraelu (gdzie Komisja Europejska zdecydowała, że te dwa kraje zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych).

Mimo, że nie staramy się aktywnie przekazywać danych osobowych poza EOG lub kraje, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, niektóre z zewnętrznych stron trzecich, z którymi mamy do czynienia, mają siedzibę poza EOG lub przetwarzają dane osobowe poza EOG, więc przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych będzie wiązało się z przekazywaniem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, staramy się zapewnić podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (jak określono powyżej, dotyczy to w szczególności Szwajcarii i Izraela).

W przypadku, gdy korzystamy z usług niektórych usługodawców, możemy skorzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje w Europie. Robimy to na przykład w związku z naszymi dostawcami usług w zakresie rezerwacji za pośrednictwem biur podróży w USA.

W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeżeli stanowią one część Osłony prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony jak dane osobowe wymieniane między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które muszą znać się na biznesie. Wyznaczeni przez nas przetwórcy będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. ODZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO BĘDZIESZ WYKORZYSTYWAŁ MOJE DANE OSOBOWE?
Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych: zobacz poniżej polecenie usunięcia danych, aby uzyskać więcej informacji.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, aby nie mogły być one dłużej kojarzone z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo, bez uprzedniego powiadomienia Państwa.

 

9. TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do swoich danych osobowych. Proszę kliknąć na poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o tych prawach:

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt.

Być może będziemy musieli zwrócić się do Państwa z prośbą o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnią Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z Twoją prośbą, aby umożliwić nam zajęcie się Twoją prośbą lub przyspieszyć naszą odpowiedź.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub otrzymaliśmy kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

TWOJE USTAWOWE PRAWA
Masz do tego prawo:

 • Wnioskować o dostęp do Twoich danych osobowych (powszechnie nazywany "wnioskiem o dostęp osoby, której dane dotyczą"). Pozwala to na otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Poproś o skorygowanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Pozwala to na skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat, choć może zaistnieć potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. W ten sposób mogą Państwo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli z powodzeniem skorzystałeś z prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej), jeżeli mogliśmy przetwarzać Twoje dane bezprawnie lub jeżeli jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy spełnić Państwa prośbę o usunięcie danych osobowych z określonych powodów prawnych, o których zostaną Państwo poinformowani w momencie składania prośby.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli opieramy się na naszym uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma ono wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione powody do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.
 • Prosimy o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) jeśli potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeśli sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy nie mamy nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich wykorzystania.
 • Prosimy o przekazanie danych osobowych użytkownika lub osoby trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Należy pamiętać, że prawo to odnosi się wyłącznie do informacji zautomatyzowanych, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofaj zgodę w każdym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu określonych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym fakcie w momencie cofnięcia zgody.

 

10. PLIKI COOKIE STRONY INTERNETOWEJ I POLITYKA PRYWATNOŚCI ŚLEDZENIA

Grupa Leonardo Hotels, reprezentowana przez Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Hotels", "my" lub "nasz") prowadzi tę stronę internetową (http://www.leonardo-hotels.com/) ("strona internetowa"). Hotele Leonardo respektują prawo do prywatności każdej osoby, która wchodzi na naszą stronę internetową i korzysta z niej. Hotele Leonardo biorą na siebie ochronę użytkowników i przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza strona internetowa "Ciasteczka i Śledzenie Polityki Prywatności" przedstawia w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które zbieramy na temat użytkownika oraz jego prawa dostępu i poprawiania danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika.

ZGODNOŚĆ
Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie. W tym celu przy pierwszej wizycie na tej stronie internetowej pojawi się okno dialogowe; chociaż zazwyczaj nie pojawia się ono przy kolejnych wizytach, można w każdej chwili wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIE
Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z tych plików cookie, wyłącz je, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki podanymi tutaj. Należy pamiętać, że niektóre z usług nie będą działać tak dobrze, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone.

W przypadku, gdy organizacja ustawiająca ciasteczka dostarcza narzędzie automatycznego wyłączania w odniesieniu do swoich ciasteczek, podajemy nazwę tej organizacji, kategorię ciasteczek, które ona ustawia wraz z linkiem do swojego narzędzia automatycznego wyłączania. We wszystkich innych przypadkach podajemy nazwy samych plików cookie i ich źródła w dniu publikacji niniejszej polityki dotyczącej plików cookie, aby użytkownik mógł je łatwo zidentyfikować i wyłączyć, jeśli chce, za pomocą elementów sterujących przeglądarką.

Niektóre przeglądarki umożliwiają sygnalizowanie, że nie chcesz, aby Twoja aktywność w Internecie była śledzona. Wyłączenie śledzenia może kolidować z niektórymi sposobami korzystania z Witryny i usług na niej oferowanych.

Po pierwszej wizycie na stronie internetowej możemy zmienić stosowane przez nas pliki cookie. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie dostępna pod adresem www.leonardo-hotels.com/privacy-notice-and-cookie-policy zawsze pozwoli Ci dowiedzieć się, kto i w jakim celu umieszcza pliki cookie oraz zapewni środki umożliwiające ich wyłączenie, więc powinieneś ją od czasu do czasu sprawdzać.

 

CO TO JEST CIASTECZKO?
Cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, który jest umieszczany przez stronę internetową na komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie mają za zadanie pomóc komputerowi lub urządzeniu w zapamiętaniu czegoś, co użytkownik zrobił w ramach tej strony internetowej, np. przypomnieniu sobie, że użytkownik zalogował się na stronie, lub które przyciski zostały kliknięte. Cookies nie mogą przenosić wirusów ani instalować złośliwego oprogramowania.

DLACZEGO HOTELE LEONARDO UŻYWAJĄ CIASTECZEK I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?
Hotele Leonardo używają ciasteczek z technologiami, aby rozpoznawać klientów oraz zrozumieć i ułatwić twoje zachowanie podczas przeglądania i rezerwacji. Używamy tych informacji w celu ulepszenia naszych stron internetowych, aby zaoferować najlepsze doświadczenia dla naszych gości. Nasza strona korzysta również z plików cookie i podobnych technologii umieszczanych przez naszych starannie wybranych partnerów zewnętrznych.

Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie pozwalają na sprawne poruszanie się po stronach, zapamiętywanie preferencji i ogólnie usprawnienie obsługi użytkownika. Mogą być również wykorzystywane do dostosowania reklamy do Twoich zainteresowań poprzez śledzenie przeglądania stron internetowych.

Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, a trwałe pliki cookie pozostają w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (np. w celu zapamiętania preferencji użytkownika po powrocie na stronę).

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWANE PRZEZ HOTELE LEONARDO?
Poniżej opisujemy kategorie plików cookie, których używają hotele leonardo oraz ich partnerzy i wykonawcy.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie, usługi, o które użytkownik prosił (np. nawigacja między stronami) nie mogą być świadczone.

Pliki cookie dotyczące wydajności
Wykorzystujemy analityczne pliki cookie do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej, oraz do monitorowania jej działania. Dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość naszych usług, dostosowując naszą ofertę i szybko identyfikując i naprawiając wszelkie pojawiające się problemy. Na przykład, możemy wykorzystywać pliki cookie dotyczące wydajności, aby śledzić, które strony są najpopularniejsze, jaka metoda łączenia między stronami jest najbardziej efektywna oraz aby ustalić, dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędach. Możemy również wykorzystywać te pliki do wyróżniania artykułów lub usług, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące w związku z korzystaniem z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi przez nas lub przez naszych kontrahentów.

Obecnie na stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie analityczne:

 

Cookie Name Source Purpose Further Information
_g* Google This cookie is used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve our site. The cookie collects information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. Data are retained for 36 months, as of the last user interaction.

Click here for Google’s privacy policy in respect of Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

You may opt out of tracking by Google Analytics by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
LeoCookie Leonardo Hotels Cookie to remember opt-out  
Eid
Uid
zdi
criteo Track users behaviour  
yandexuid
ym_uid
Yandex This cookie is used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve our site. The cookie collects information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. Click here for Yandex Data Processing Agreement in respect of Yandex Metrica https://yandex.com/legal/metrica_agreement/

You may opt out of tracking by Yandex Metrica by visiting https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

 

Funkcjonalność strony internetowej Pliki cookie
Korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia Państwu określonych funkcji. Na przykład w celu zapamiętania dokonywanych przez Państwa wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym Państwo przebywają) lub w celu rozpoznania platformy, z której uzyskują Państwo dostęp do strony, a także w celu zapewnienia ulepszonych i bardziej osobistych funkcji. Te pliki cookie nie są używane do śledzenia przeglądania innych stron.

Pliki cookie reklamowe
Ciasteczka reklamowe (lub ciasteczka reklamowe) zbierają informacje o zwyczajach przeglądania stron internetowych związanych z urządzeniem i są wykorzystywane do tego, aby reklamy były bardziej adekwatne do użytkownika i jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane przez usługi świadczone przez strony trzecie na tej stronie internetowej, takie jak przyciski "Lubię to" lub "Udostępnij", oprócz zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Strony trzecie świadczą te usługi w zamian za rozpoznanie, że użytkownik (lub dokładniej urządzenie użytkownika) odwiedził daną stronę internetową. Te strony trzecie zapisują reklamowe pliki cookie zarówno podczas odwiedzania naszej Strony internetowej, jak i podczas korzystania z ich usług i poruszania się z dala od naszej Strony. Ich zasady ochrony prywatności są przedstawione poniżej:

Cookie Name Source Purpose Further Information
MUID*
SRCH*
_U
Bing Retargeting pixels https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

 

Web beacons w formacie HTML
Nasze e-maile mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla kampanii "web beacon pixel", który informuje nas, czy nasze e-maile są otwierane i weryfikuje wszelkie kliknięcia w linki w e-mailu. Możemy użyć tych informacji w celu określenia, które z naszych e-maili są bardziej interesujące dla użytkownika, aby zapytać, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych e-maili chcą je nadal otrzymywać. Piksel zostanie usunięty po usunięciu wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz, aby piksel był pobierany na Twoje urządzenie, powinieneś wybrać otrzymywanie od nas e-maili w formie zwykłego tekstu, a nie HTML.

Korzystanie z adresów IP i dzienników internetowych
Możemy również wykorzystać Państwa adres IP i typ przeglądarki, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem, administrowaniu naszą stroną internetową i ulepszeniu oferowanych przez nas usług. Adres IP jest kodem numerycznym, który identyfikuje Twój komputer w Internecie. Twój adres IP może być również wykorzystany do gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Możemy wykonywać wyszukiwania IP w celu określenia, z której domeny pochodzisz (np. google.com), aby dokładniej określić dane demograficzne naszych użytkowników.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE NIE OBEJMUJE STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
Należy pamiętać, że niniejsza polityka dotycząca plików cookie nie dotyczy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stron internetowych osób trzecich, które mogą być powiązane z tą stroną.

ZMIANY W POLITYCE DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE
Możemy aktualizować tę politykę dotyczącą plików cookie i zachęcamy do jej okresowego przeglądania, aby być na bieżąco informowanym o sposobie wykorzystywania przez nas plików cookie. Niniejsze zasady dotyczące plików cookie zostały ostatnio zaktualizowane w maju 2018 roku.

 

11. Załącznik

Załącznik 1

HOTEL OPERATING COMPANY
Alden Luxury Suite Hotel Zurich
Leonardo Hotel Edinburgh Murrayfield
Leonardo Hotel Edinburgh City
Leonardo Inn Hotel Glasgow West End
Leonardo Boutique Hotel Huntingtower Perth
Leonardo Airport Hotel Berlin Brandenburg
Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia
Leonardo Boutique Hotel Madrid
Leonardo Boutique Hotel Munich
Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zurich
Leonardo Hotel & Residenz München
Leonardo Hotel Aachen
Leonardo Hotel Amsterdam City Center
Leonardo Hotel Antwerpen
Leonardo Hotel Bad Kreuznach
Leonardo Hotel Barcelona Gran Via
Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas
Leonardo Hotel Berlin
Leonardo Boutique Hotel Berlin City South
Leonardo Hotel Berlin City West
Leonardo Hotel Berlin Mitte
Leonardo Hotel Budapest
Leonardo Hotel Charleroi City Center
Leonardo Hotel Dresden Altstadt
Leonardo Hotel Düsseldorf Airport - Ratingen
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center
Leonardo Hotel Frankfurt City Center
Leonardo Hotel Frankfurt City South
Leonardo Hotel Granada
Leonardo Hotel Hamburg Airport
Leonardo Hotel Hamburg City North
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken
Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn
Leonardo Hotel Hannover
Leonardo Hotel Hannover Airport
Leonardo Hotel Heidelberg
Leonardo Hotel Heidelberg City Center
Leonardo Hotel Heidelberg-Walldorf
Leonardo Hotel Karlsruhe
Leonardo Hotel Köln
Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport
Leonardo Hotel London Heathrow Airport
Leonardo Hotel Madrid City Center
Leonardo Hotel Mannheim City Center
Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg
Leonardo Hotel Milan City Center
Leonardo Hotel Mönchengladbach
Leonardo Hotel München City Center
Leonardo Hotel München City West
Leonardo Hotel Munich Arabellapark
Leonardo Hotel Munich City East
Leonardo Hotel Munich City North
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark
Leonardo Hotel Munich City South
Leonardo Hotel Nürnberg
Leonardo Hotel Royal Berlin Alexanderplatz
Leonardo Hotel Vienna
Leonardo Hotel Völklingen
Leonardo Hotel Weimar
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center
Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport
Leonardo Royal Hotel Amsterdam
Leonardo Royal Hotel Baden-Baden
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee
Leonardo Royal Hotel Edinburgh Haymarket
Leonardo Royal Hotel Frankfurt
Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald
Leonardo Royal Hotel Mannheim
Leonardo Royal Hotel Munich
Leonardo Royal Hotel Nürnberg
Leonardo Royal Hotel Ulm
Leonardo Royal Hotel Warsaw
Leonardo Royal Hotel Venice Mestre
Leonardo Boutique Hotel Rome Termini
NYX Hotel Munich
NYX Hotel Madrid
NYX Hotel Milan
NYX Hotel Prague
NYX Hotel Bilbao
NYX Hotel Mannheim
Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf
Leonardo Inn Hotel Aberdeen Airport
Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Yuan GmbH
Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Fattal Hotels Zürich GmbH
Apart Hotels & Residences GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels (Netherlands) B.V.
HOTEL FLORIDA NV
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Bardalito Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Queens Moat Houses Hotel GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Fattal Hotels Kft.
WERSO SA
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Paimac Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Heathrow Limited
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hermitage S.r.l.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Piettal Operation GmbH
Apart Hotels & Residences GmbH
Queens Moat Houses Hotel GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Piettal Operation GmbH
Piettal Operation GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Berlin Lease GmbH
Sunflower Hotelverwaltungs GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Elba Weimar Operating GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo OpCo Overamstel B.V.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Edinburgh Limited
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.l.
Fattal Leonardo Prague s.r.o.
Paimac Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Speedbird Developments Limited


 

Załącznik 2

HOTEL OPERATING COMPANY
Herods Boutique Eilat Hotel
Herods Dead Sea Hotel
Herods Herzliya Hotel
Herods Palace Eilat Hotel
Herods Tel Aviv Hotel by the Beach
Herods Vitalis Eilat Hotel
Hotel Rothschild 22 Tel Aviv
Leonardo Art Tel Aviv By the Beach (ex Marina)
Leonardo Beach Tel Aviv (ex Leonardo Basel)
Leonardo Boutique Hotel Jerusalem
Leonardo Boutique Hotel Rehovot
Leonardo Boutique Hotel Tel Aviv
Leonardo City Tower Hotel Tel Aviv
Leonardo Club Hotel Dead Sea
Leonardo Club Hotel Eilat - All Inclusive
Leonardo Club Hotel Tiberias - All Inclusive
Leonardo Hotel Ashkelon
Leonardo Hotel Jerusalem
Leonardo Hotel Negev
Leonardo Hotel Tiberias
Leonardo Inn Hotel Dead Sea
Leonardo Laura Beach & Splash Resort
Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa
Leonardo Plaza Haifa
Leonardo Plaza Hotel Ashdod
Leonardo Plaza Hotel Dead Sea
Leonardo Plaza Hotel Eilat
Leonardo Plaza Hotel Jerusalem
Leonardo Plaza Hotel Tiberias
Leonardo Privilege Hotel Eilat - All Inclusive
Leonardo Royal Resort Hotel Eilat
Leonardo Suite By the Beach
NYX Hotel Tel Aviv
SENTIDO Cypria Bay by Leonardo
U Boutique Hotel Kinneret by the Sea of Galilee
U Coral Beach Club Eilat - All Inclusive
U Magic Palace Eilat Hotel
U Suites Eilat Hotel
U Sunrise Club Eilat Hotel - All Inclusive
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD