hero-image

Dane firmy

Ta strona jest obsługiwana przez
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Landsberger Allee 117A
10407 Berlin


Rejestracja firmy:

Siedziba spółki: Berlin
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRA 38202 B
UST ID: DE 250 42 1966

Główny partner:
Rennes Hotel Management GmbH
Landsberger Allee 117A
10407 Berlin

Dyrektorzy zarządzający:
Pan Daniel Roger,
Pan Yoram Biton

Dane kontaktowe:
Tel..: +49 (0) 30 - 688 322 0
Faks: +49 (0) 30 - 688 322 205
info@leonardo-hotels.com

Należy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na obecną sytuację.

Online Dispute Resolution:
Komisja UE przewiduje możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

W przypadku rozbieżności zdań, chętnie znajdziemy wspólne rozwiązanie z naszymi gośćmi. Ponadto nie jesteśmy związani prawem ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym alternatywnego rozstrzygania sporów.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Treść
Sunflower Management GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji i materiałów, o ile nie występuje umyślne działanie lub rażące zaniedbanie, które można udowodnić. Odnosi się to do wszystkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec Sunflower Management GmbH & Co. KG w związku ze szkodami materialnymi lub niematerialnymi powstałymi w wyniku korzystania z informacji i materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej. Wszystkie oferty są nieformalne i niewiążące.

2. Odnośniki i linki
Sunflower Management GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą bezpośrednie lub pośrednie odnośniki z jej strony internetowej. Z tego powodu Sunflower Management GmbH & Co. KG wyraźnie dystansuje się od wszystkich takich materiałów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. chyba że Sunflower Management GmbH & Co. KG posiada pełną wiedzę na temat treści niezgodnych z prawem i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione oczekiwać, że zapobiegnie to wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem.

3. Copyright
Układ graficzny strony internetowej wraz z wykorzystanymi schematami, obrazami i logotypami oraz zbiorem poszczególnych wkładów są chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów, takich jak diagramy, obrazy lub teksty, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez uprzedniej zgody Sunflower Management GmbH & Co. KG.