hero-image

Leonardo Hotels Benelux - Nasze zasady i przepisy

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
19 CZE-20 CZE
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort naszym gościom i pracownikom, wprowadziliśmy szereg zasad i przepisów. Odwiedzając jakikolwiek hotel Apollo, hotel Leonardo lub powiązaną z nim restaurację w Holandii lub Belgii, zgadzają się Państwo przestrzegać tych zasad.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższych zasad i przepisów:

 

REGULAMIN

Oprócz naszych własnych zasad, należy również przestrzegać Jednolitych Warunków dla Branży Hotelarskiej i Gastronomicznej (UVH). Z regulaminem tym można zapoznać się samodzielnie (w języku angielskim) pobierając go ze strony internetowej UVH.NASZE WŁASNE ZASADY

Instrukcje personelu hotelowego

Goście powinni zawsze stosować się do poleceń personelu hotelowego, które dotyczą niniejszych zasad.


Zameldowanie

Wszyscy goście, którzy zatrzymają się w jednym z naszych pokoi hotelowych, muszą okazać ważny dokument tożsamości podczas zameldowania.

Goście muszą mieć ukończone 18 lat lub być w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, aby móc się zameldować.


Płatność

W niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie płatności za rezerwację po przyjeździe do hotelu, podczas zameldowania. Można użyć karty kredytowej lub karty debetowej. Nie przyjmujemy gotówki.


Zgubione i znalezione

Przedmioty znalezione należy oddać w recepcji.

W przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów radzimy zgłosić ten fakt zarówno lokalnej policji, jak i swojemu ubezpieczeniu (podróżnemu). W razie potrzeby pomożemy Państwu w tym zakresie.

Hotel, kierownictwo i/lub osoby zatrudnione w hotelu nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione, zniszczone lub skradzione przedmioty.


Cel Państwa wizyty

Podczas pobytu zabronione jest handlowanie, sprzedawanie lub oferowanie (skradzionych) towarów.

Zabrania się przyjmowania płatnych gości w pokoju w celu odbycia czynności seksualnych.


Odpowiedzialność

Hotel, kierownictwo i/lub osoby zatrudnione w hotelu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, materialne lub niematerialne, gości lub ich rzeczy, które mogą wystąpić podczas pobytu w jednym z naszych hoteli.


Wyjścia awaryjne

Wyjścia awaryjne mogą być używane wyłącznie w nagłych wypadkach, a nie jako zwykłe drzwi wejściowe i wyjściowe.


Własność hotelu

Zabrania się wynoszenia własności hotelu poza obręb budynku.

W przypadku umyślnego zniszczenia naszego mienia mogą Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności za koszty wymiany i/lub naprawy.


W przypadku pożaru

Zachować spokój.

Należy zawsze stosować się do poleceń personelu hotelowego.

Zgłosić pożar w recepcji i/lub zbić szybkę alarmu przeciwpożarowego.

W przypadku ogólnego alarmu pożarowego należy natychmiast opuścić budynek.

Nie należy korzystać z wind.


Narkotyki

Podczas pobytu w jednym z naszych hoteli surowo zabrania się używania, spożywania, handlowania, sprzedawania lub posiadania przy sobie jakichkolwiek narkotyków (w tym podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego).

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zostanie wezwana policja.


Sprzedaż alkoholu i tytoniu

Nie podajemy napojów alkoholowych ani nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych gościom poniżej 18 roku życia.

Goście powyżej 18, ale poniżej 25 roku życia muszą okazać ważny dokument tożsamości przy zamawianiu napojów alkoholowych lub zakupie wyrobów tytoniowych.


Broń palna i broń

Zabrania się wnoszenia jakiejkolwiek broni (w tym broni palnej) podczas pobytu w którymkolwiek z naszych hoteli.

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zostanie wezwana policja.


Zakłócanie spokoju i uciążliwości

Zabrania się zakłócania spokoju innych gości w jakikolwiek sposób, na przykład poprzez hałasowanie, odtwarzanie głośnej muzyki lub inne nieprzyzwoite zachowanie.


Palenie

We wszystkich naszych hotelach obowiązuje całkowity zakaz palenia w pomieszczeniach, w tym w pokojach hotelowych. Niedozwolone jest również palenie przy otwartym oknie.

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady możemy nałożyć na Państwa karę pieniężną i/lub zażądać od Państwa uiszczenia opłaty za sprzątanie.

Jeśli alarm przeciwpożarowy włączy się z powodu palenia, możemy nałożyć na Ciebie karę i/lub zażądać od Ciebie uiszczenia opłat za sprzątanie, koszty wymiany i/lub koszty straży pożarnej.


Alarm dymowy

Zakrywanie, usuwanie lub sabotowanie czujników dymu w naszych hotelach jest surowo zabronione.

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, możemy nałożyć na Ciebie karę i/lub zażądać od Ciebie pokrycia kosztów wymiany.


Nadzór kamer (CCTV) i prywatność

Aby chronić mienie naszych gości i naszych hoteli, stosujemy monitoring za pomocą kamer w niektórych pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla gości, takich jak lobby hotelowe.

Obrazy są przechowywane przez krótki okres czasu, a następnie usuwane, chyba że doszło do incydentu, który powoduje konieczność dłuższego przechowywania obrazów. Nie stosujemy żadnych technik rozpoznawania twarzy ani innych metod umożliwiających elektroniczną identyfikację osób. I oczywiście nie dokonujemy żadnych nagrań dźwiękowych.

Dostęp do danych zgromadzonych i wykorzystywanych w związku z tą usługą mają wyłącznie pracownicy Leonardo Hotels, spółek należących do grupy i innych spółek powiązanych, jeżeli dane te są im potrzebne do wykonywania ich obowiązków. Zasadniczo żadna inna osoba nie ma dostępu do tych danych. Jednakże w pewnych przypadkach możemy być zobowiązani do udostępnienia danych podmiotom zewnętrznym na podstawie obowiązku ustawowego lub sporu.


W przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek naszych zasad, przepisów lub polityki, możemy podjąć decyzję o wezwaniu policji i możesz zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie swojego pokoju i/lub innych części budynku. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu (lub powodów), bez uprzedniego powiadomienia i bez zwrotu wcześniej uiszczonych opłat (rezerwacyjnych).

We wszystkich przypadkach, w których niniejsze zasady i przepisy okażą się niewystarczające, decyzję podejmuje kierownictwo hotelu.