hero-image

Maildisclaimer Benelux

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
20 CZE-21 CZE
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

Ta wiadomość (wraz z załącznikami) jest poufna i może być opatrzona klauzulą poufności. Jeśli otrzymali ją Państwo przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie nadawcy pocztą zwrotną i usunięcie tej wiadomości ze swojego systemu. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości w całości lub w części jest surowo zabronione. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą ulec zmianie. Fattal Netherlands Opco's B.V. (wraz z firmami należącymi do jej grupy) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne przekazanie informacji zawartych w tym komunikacie ani za opóźnienia w ich otrzymaniu lub uszkodzenie systemu użytkownika. Fattal Netherlands Opco's B.V. (lub spółki z jej grupy) nie gwarantuje, że integralność tej komunikacji została zachowana, ani że komunikacja ta jest wolna od wirusów, przechwyceń lub zakłóceń.