hero-image

Leonardo Hotels Holandia - Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
20 CZE-21 CZE
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności gospodarczej na środowisko i społeczeństwo i chcemy działać w taki sposób, aby środowisko naturalne było zachowane i dostępne dla przyszłych pokoleń. Czynimy to poprzez coraz szersze uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w naszych procesach biznesowych, usługach i produktach.

Aby to osiągnąć, dokonujemy świadomych wyborów i szukamy równowagi między ludźmi, planetą i zyskiem. Jest to proces, a nie ostateczny cel. Stale poszukujemy możliwych do wykonania kroków, aby kształtować tę społeczną odpowiedzialność w naszej firmie. Aby to osiągnąć, realizujemy następujące działania:

  • Aktywnie śledzimy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w naszym zawodzie i aktywnie przyczyniamy się do przekazywania naszej wiedzy na ten temat pracownikom i innym osobom, które chcą nauczyć się fachu.
  • Informujemy naszych gości, pracowników i dostawców, w jaki sposób prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny społecznie.
  • W sposób przejrzysty uzgadniamy z interesariuszami jakość naszych produktów oraz sposób kontroli jakości.
  • Oprócz wpływu finansowego, określamy również społeczny i środowiskowy wpływ naszego produktu i w miarę możliwości ograniczamy jego negatywne oddziaływanie.
  • Dobrowolnie wspieramy cele społeczne poprzez darowizny, sponsoring i/lub pracę wolontariacką.
  • Tam, gdzie to możliwe, staramy się informować i ułatwiać naszym gościom i klientom zmniejszanie ich wpływu na środowisko.
  • Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko naturalne i zwiększeniem zrównoważonego charakteru naszej firmy. Poprzez aktywne dążenie do zmniejszenia przepływu odpadów oraz naszego zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i paliw kopalnych.
  • Stale pracujemy nad poprawą naszego procesu zakupów i koncentrujemy się na towarach i usługach, które są zrównoważone, najlepiej z uznanym oznaczeniem środowiskowym i/lub zrównoważonym i/lub społecznym.

Czy mają Państwo jakieś pytania na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem mvo@leonardo-hotels.nl.

Ta deklaracja odnosi się do wszystkich hoteli w Holandii, należących do Leonardo Hotel Group i zarządzanych przez Fattal Netherlands OpCos BV.

Nasze wysiłki przyniosły nam certyfikat Green Key. Green Key jest najbardziej uznanym certyfikatem zrównoważonego rozwoju w branży hotelarskiej i turystycznej w Holandii.