hero-image

Leonardo Hotels Benelux - Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
20 CZE-21 CZE
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI LEONARDO HOTELS BENELUX

WPROWADZENIE

Witamy w oświadczeniu o ochronie prywatności Leonardo Hotels Benelux.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich usług świadczonych przez spółki wchodzące w skład sieci Leonardo Hotels Benelux, z wyjątkiem usług, w przypadku których istnieje odniesienie do oświadczenia o ochronie prywatności odnoszącego się konkretnie do danej usługi.

Leonardo Hotels Benelux szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to sytuacji, w których Ty lub ktoś w Twoim imieniu dokonuje rezerwacji, prosi o informacje, kontaktuje się z nami (lub my kontaktujemy się z Tobą), korzysta z naszych stron internetowych lub aplikacji, łączy się z naszymi stronami internetowymi lub aplikacjami, za pośrednictwem mediów społecznościowych, naszego centrum kontaktowego lub hoteli, ubiega się o pracę lub w jakikolwiek inny sposób nawiązuje z Tobą kontakt (niezależnie od miejsca Twojego pobytu). Informuje on również o prawach dotyczących prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

 

 

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

6. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

9. TWOJE PRAWA PRAWNE

10. PLIKI COOKIE I ŚLEDZENIE STRON INTERNETOWYCH

 

 

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób Leonardo Hotels Benelux gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w naszych kontaktach z Państwem, w tym w ramach zapewniania zakwaterowania i innych usług dla Państwa, włączając w to wszelkie dane, które mogą Państwo przekazać za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym poprzez pliki cookie.

Niniejsze ogólne oświadczenie o prywatności może być uzupełnione innymi specjalnymi powiadomieniami, które możemy dostarczyć przy szczególnych okazjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, abyś był w pełni świadomy tego, jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane (np. dla członków AdvantageCLUB, gdzie znajdziesz specjalne powiadomienie tutaj). Niniejsze oświadczenie o prywatności stanowi uzupełnienie naszych innych informacji specjalnych i nie ma na celu ich zastąpienia.

 

STEROWNIK

Leonardo Hotels Benelux składa się z różnych podmiotów prawnych, które są zarządzane przez Fattal Netherlands Opcos B.V., Fattal Hotels Management (Belgia) i Leonardo Opco Overamstel B.V. Leonardo Hotels Benelux jest częścią Fattal Hotels Group. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało wydane w imieniu spółki Leonardo Hotels Benelux, więc kiedy w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wymieniamy "Leonardo Hotels Benelux", "my", "nas" lub "nasz", odnosimy się do odpowiedniej spółki w grupie Leonardo Hotels Group odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Wszystkie spółki należące do Leonardo Hotels Benelux są wymienione tutaj.

Spółka stowarzyszona Leonardo Hotels Benelux, prowadząca hotele, w których się Państwo zatrzymują lub korzystają z naszych usług, jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych dotyczących takich usług zakwaterowania lub innych usług. Na tej stronie internetowej można rezerwować inne hotele należące do Fattal Hotels Group, które nie są prowadzone przez Leonardo Hotels Benelux. Spółki zarządzające tymi hotelami są wymienione tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej:

 

DANE
 KONTAKTOWE Adres e-mail:
privacy@leonardo-hotels.nl / privacy@leonardo-hotels.be

Adres pocztowy:
Leonardo Hotels BeneluxAttn. Inspektor ochrony danych
Staalmeesterslaan 410
1057 PH AMSTERDAM

Holandia

 

Mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do nadzorującego nas organu ochrony danych, informując o tym Holenderski Urząd Ochrony Danych (Dutch DPA); adres pocztowy:
Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ Den Haag, Holandia.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

W przypadku Belgii należy poinformować Belgijski Urząd Ochrony Danych (Belgium DPA); adres pocztowy:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, Belgia

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Państwa wątpliwości zanim zwrócą się Państwo do Urzędu, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana w lutym 2 marca 2022

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Państwa współpracy z nami.

 

 

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Dane, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe), nie są zatem danymi osobowymi.

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które zostały pogrupowane w następujący sposób:
 

Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, datę urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, numer paszportu lub dowodu osobistego, płeć oraz numer rejestracyjny samochodu.


Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres domowy, adres e-mail oraz numery faksu i telefonu.

 

Dane dotyczące specjalnych wymagań obejmują wymagania zdrowotne, niepełnosprawność oraz wymagania religijne lub dietetyczne tylko wtedy, gdy użytkownik poinformuje nas o specjalnych potrzebach i poda te informacje.

 

Dane dotyczące rezerwacji i transakcji obejmują szczegóły dotyczące konta bankowego lub karty płatniczej oraz szczegóły dotyczące płatności, cel pobytu i inne szczegóły dotyczące rezerwacji, pobytów i innych usług zakupionych od nas, a także komentarze i odpowiedzi na ankiety, które dostarczyli Państwo w związku z naszymi usługami.

 

Dane techniczne dotyczące Państwa wizyty na tej stronie internetowej obejmują Państwa adres protokołu internetowego (IP), Państwa dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej.


AdvantageCLUB i inne dane profilowe obejmują Twój adres e-mail zarejestrowany dla AdvantageCLUB i hasło, numer członkowski AdvantageCLUB używany dla wszelkich programów partnerskich (np. Miles & More) usług świadczonych dla Ciebie, Twoje zainteresowania i preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. Jeśli jesteś członkiem AdvantageCLUB, prosimy również o zapoznanie się z oświadczeniem o prywatności danych członkowskich Leonardo AdvantageCLUB, które obejmuje bardziej szczegółowo wszystkie aspekty naszego przetwarzania danych związanych z AdvantageCLUB i które ma pierwszeństwo przed niniejszym oświadczeniem o prywatności w kwestiach związanych z AdvantageCLUB.

 

Dane o użytkowaniu obejmują informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług lub łączy się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych i naszej strony internetowej.


W każdym przypadku nie będziemy gromadzić wszystkich danych, o których mowa powyżej, lecz tylko takie, które są niezbędne ze względu na określone podstawy prawne.

W normalnych okolicznościach będziemy gromadzić specjalne kategorie danych osobowych (w tym szczegóły dotyczące Państwa przekonań religijnych lub informacje o Państwa potrzebach zdrowotnych i niepełnosprawności ("dane dotyczące specjalnych wymagań") tylko w zakresie, w jakim są one dobrowolnie przekazywane przez Państwa lub w Państwa imieniu i są potrzebne do spełnienia Państwa wymagań podczas pobytu u nas lub innego korzystania z naszych obiektów lub usług. Możemy jednak również potrzebować przetworzyć takie informacje w razie wypadku, sytuacji medycznej lub innej nagłej potrzeby podczas pobytu lub innego korzystania z naszych udogodnień.

 

Uzyskujemy ograniczone informacje o dzieciach, które mają zarezerwowany pobyt w naszych hotelach (liczba, wiek oraz tam, gdzie jest to wymagane prawem, inne dane, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia).

 

W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub na podstawie warunków umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład, aby zapewnić Ci zakwaterowanie lub inne nasze usługi). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania rezerwacji lub innych usług, które masz z nami, ale powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie w tym czasie.

 

 

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Stosujemy różne metody zbierania danych od i o użytkowniku, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje

Użytkownik może przekazać nam swoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, rezerwacyjne i transakcyjne, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem naszych stron internetowych, mediów społecznościowych lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

 • dkonaj rezerwacji w jednym z naszych hoteli - na nocleg, rezerwację restauracji, zabiegi w klubie zdrowia i abonamenty, funkcje lub konferencje
 • zameldwać się w jednym z naszych hoteli
 • uczestniczyć w imprezie, knferencji lub w inny sposób korzystać z udogodnień w jednym z naszych hoteli
 • zapisać się d naszego klubu Promenada Health lub zarezerwować zabiegi w klubie zdrowia
 • wykupić abnament na nasze usługi parkingowe
 • zapisz się d naszego AdvantageCLUB
 • zapisz się d naszego newslettera i/lub innych publikacji
 • pprosić o przesłanie broszury lub innych materiałów promocyjnych lub marketingowych
 • wziąć udział w knkursie, odpowiedzieć na promocję lub ankietę
 • przekaż nam swją opinię
 • ubiegać się pracę lub staż za pośrednictwem naszej strony internetowej z ofertami pracy

 

Zautomatyzowane technologie lub interakcje

Podczas interakcji z naszymi witrynami internetowymi lub za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu, czynności i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, wiadomości e-mail, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.


Biura podróży lub inne strony trzecie działające w imieniu Twoim lub Twojego pracodawcy

Możemy otrzymać dane osobowe o Tobie, jeśli rezerwacji dokonuje dla Ciebie biuro podróży, portal internetowy lub inna osoba trzecia. Może to być członek rodziny lub towarzysz podróży, agent lub inny pośrednik pracujący dla Państwa lub, jeśli podróżują Państwo w celach służbowych, Państwa pracodawca lub inna osoba trzecia działająca w Państwa imieniu (organizatorzy wycieczek, internetowe biura podróży, globalne systemy dystrybucji), w tym systemy rezerwacji oraz dane kontaktowe, dane dotyczące rezerwacji i transakcji od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.
 

Inne strony trzecie lub publicznie dostępne źródła

Możemy otrzymywać dane osobowe od stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:

 • Dstawcy analityki internetowej i mediów społecznościowych
 • Sieci reklamwe
 • Dstawcy technologii interakcji sieciowej
 • Dane identyfikacyjne i kntaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry handlowe państw członkowskich UE
   

Monitorowanie

Możemy monitorować i/lub rejestrować:

 • transakcje i działania we wszystkich punktach kntaktowych
 • ruch i aktywnść w internecie, mediach społecznościowych i aplikacjach
   

Ma to na celu zapewnienie dokładnego wykonania Państwa poleceń, w celach szkoleniowych oraz w celu poprawy jakości naszych usług, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. Dla większego bezpieczeństwa naszych gości i patronów, a także w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, używamy telewizji przemysłowej w naszych pomieszczeniach i wokół nich.

 

Kontakty biznesowe

Jeśli jesteś kontaktem biznesowym Leonardo Hotels, możemy otrzymać Twoje dane podczas interakcji z naszymi stronami internetowymi, podczas wizyt na targach, warsztatach, osobistych spotkaniach, korespondencji z Tobą poprzez e-maile i rozmowy telefoniczne, poprzez negocjacje i umowy kontraktowe.

 

 

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach (każda z nich to "Podstawa prawna"):
 

Realizacja zamówienia:

Gdy musimy zapewnić zarezerwowane zakwaterowanie i usługi, lub w inny sposób wykonać umowę, którą zawarliśmy z Państwem (lub mamy zamiar zawrzeć).
 

Zgoda:

W przypadku, gdy użytkownik udzieli nam wyraźnej zgody na wykorzystanie jego danych osobowych.
 

Prawnie uzasadnione interesy:

Jeżeli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 

Wypełnianie zobowiązań:

Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny.
 

Istotne interesy:

W razie wypadku, sytuacji medycznej lub innej nagłej potrzeby, w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby, w przypadku gdy nie są Państwo w stanie wyrazić na to zgody.

 

W przypadku przetwarzania, które opiera się na Państwa zgodzie (dotyczy to głównie reklam online skierowanych do Państwa), mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami.

 

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach takich jak:

 • Aby dokonać rezerwacji, w tym rezerwacji zakwaterowania dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby zapewnić zakwaterowanie i inne usługi dla Ciebie, w tym spełnić Twoje szczególne wymagania zdrowotne, niepełnosprawność, dietetyczne i religijne, aby zarządzać Twoim pobytem w hotelu i monitorować korzystanie z naszych usług oraz aby zbierać i odzyskiwać należne nam pieniądze.

Podstawy prawne: Wykonanie umowy, zgoda (w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących zdrowia, niepełnosprawności, diety i religii), uzasadniony interes (w celu poprawy jakości naszych usług)

 

 • Aby rozwiązać problemy, skargi lub spory wynikające z naszych relacji z Państwem, oraz aby zapobiec lub wykryć przestępstwa, w tym oszustwa, aby zarządzać naszymi relacjami z Państwem, które będą obejmować:
 • Prśba o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie, aby pomóc nam poprawić nasze usługi dla Ciebie
 • Prśba o wzięcie udziału w losowaniu nagród lub konkursie

Podstawy prawne: Prawnie uzasadniony interes (monitorowanie i ulepszanie naszych usług, zapobieganie przestępstwom i oszustwom, aktualizowanie naszych dokumentów)

 

 • Aby administrować i chronić naszą działalność, w tym nasze strony internetowe (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych), aby dostarczać użytkownikowi odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które serwujemy użytkownikowi, a także aby przedstawiać użytkownikowi sugestie i zalecenia dotyczące naszych usług, które mogą być dla niego interesujące

Podstawy prawne: Prawnie uzasadniony interes (aby rozwijać naszą działalność i prowadzić marketing), Wykonanie umowy (gdzie strona internetowa jest używana do rezerwacji lub dostarczania usług lub zarządzania członkostwem AdvantageCLUB)

 

 • Aby wykorzystać analizę danych do ulepszenia naszych stron internetowych, usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

Podstawy prawne: Zgoda (na wykorzystanie plików cookie i analityki); Prawnie uzasadniony interes (w celu rozwijania naszej działalności i prowadzenia marketingu)

 

 • Aby poradzić sobie z wypadkiem lub innym nagłym zdarzeniem medycznym

Podstawy prawne: żywotny interes

 

 • Aby spełnić wymagania lokalnych przepisów (np. przechowywanie dokumentów księgowych lub kart rejestracyjnych)

Podstawa prawna: Wypełnienie obowiązku

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.

 

OFERTY MARKETINGOWE/PROMOCYJNE

Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru sposobu wykorzystania niektórych danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

Tam, gdzie wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, możemy wykorzystywać Twoją tożsamość, dane kontaktowe, techniczne, użytkowe i AdvantageCLUB lub inne dane profilowe, aby wyrobić sobie pogląd na to, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie.

 

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę i zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej przesłanej do niego wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

 

COOKIES

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

ZMIANA CELU

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, który jest zgodny z pierwotnym celem.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do niepowiązanego celu, powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

 

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

 

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celach określonych powyżej możemy być zmuszeni do udostępniania danych osobowych użytkownika kategoriom podmiotów wymienionych poniżej.

 • Inne spółki z grupy Leonardo Hotels i Fattal Hotels Group z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub Izraelu zaangażowane w świadczenie usług na rzecz użytkownika, czy to bezpośrednio, czy też w celu zapewnienia podstawowych usług infrastrukturalnych w naszym imieniu i na nasze polecenie.

Zewnętrzne strony trzecie, w tym:  

 • partnerów biznesowych, dostawców i podwykonawców w celu realizacji wszelkich umów, które zawieramy z nimi lub z Państwem; obejmuje to wykonawców, którzy świadczą usługi na Państwa rzecz we własnym imieniu, takich jak dostawca zewnętrzny oferujący usługi Wi-Fi, jak również innych naszych dostawców działających jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (takich jak dostawcy naszej infrastruktury IT i CCTV).
 • dostawców usług analitycznych i dostawców wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych usług i strony internetowej (jako podmiot przetwarzający działający w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami).
 • profesjonalnych doradców, w tym prawników, banków, audytorów i ubezpieczycieli.
 • organy podatkowe i celne, organy prowadzące rejestry publiczne, organy regulacyjne i inne organy.
 • podmioty zajmujące się sprawdzaniem zdolności kredytowej i zwalczaniem nadużyć finansowych, zapobieganiem/wykrywaniem przestępstw, oceną ryzyka i zarządzaniem nim oraz rozstrzyganiem sporów.

 

W przypadku, gdy te strony trzecie są naszymi podmiotami przetwarzającymi, wymagamy od nich przestrzegania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Niektóre z wyżej wymienionych osób trzecich, na przykład wielu profesjonalnych doradców i urzędów, są administratorami, którzy, podobnie jak my, podlegają szczególnym obowiązkom wynikającym z prawa ochrony danych i którzy będą posiadać własne oświadczenia o ochronie prywatności określające sposób postępowania z danymi osobowymi.

 

 

 

6. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach grupy Leonardo Hotels. Wszystkie spółki należące do grupy mają obecnie siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w krajach, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych (w szczególności Wielka Brytania, Szwajcaria i Izrael).

Chociaż nie staramy się aktywnie przekazywać danych osobowych poza EOG lub kraje o odpowiedniej ochronie danych, niektóre z zewnętrznych stron trzecich, z którymi współpracujemy, mają siedzibę poza EOG lub przetwarzają dane osobowe poza EOG, więc przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkownika będzie wiązało się z przekazywaniem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, staramy się zapewnić podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (jak wskazano powyżej, dotyczy to w szczególności Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Izraela).
   
 • W przypadku korzystania z usług określonych usługodawców możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka obowiązuje w Europie. Robimy to na przykład w związku z naszymi dostawcami usług w zakresie rezerwacji za pośrednictwem biur podróży w USA.

 

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza EOG.


 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy mają biznesową potrzebę ich poznania. Wyznaczone przez nas podmioty przetwarzające będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

 

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, że nie można ich już powiązać z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje na czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania Państwa.

 

 

9. TWOJE PRAWA PRAWNE

W pewnych okolicznościach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, użytkownikowi przysługują prawa dotyczące jego danych osobowych. Możesz:

 • Zażądaj dostępu do swoich danych osobowych
 • Zażądaj korekty swoich danych osobowych
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • Zażądaj ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Zażądaj przeniesienia swoich danych osobowych
 • Prawo do wycofania zgody

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez privacy@leonardo-hotels.nl lub privacy@leonardo-hotels.be.

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących Państwu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dalsze informacje związane z Państwa żądaniem, co umożliwi nam rozpatrzenie Państwa żądania lub przyspieszy naszą odpowiedź.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli Państwa żądanie jest szczególnie złożone lub otrzymaliśmy kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.
 

Masz prawo do:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat, chociaż możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam dostarczysz.
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej), jeśli jego dane mogły być przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu spełnienia wymogów lokalnego prawa.

 

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których w stosownych przypadkach poinformujemy Państwa w momencie składania prośby.

 

 • Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli opieramy się na naszym uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione powody do przetwarzania Państwa informacji, które są ważniejsze od Państwa praw i wolności.
   
 • Zażądaj ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:
 1. jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili poprawność Twoich danych;
 2. gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli;
 3. w przypadku, gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali Państwa dane, nawet jeśli nie są one już potrzebne, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 4. wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
   
 • Zażądać przekazania swoich danych osobowych do Państwa lub do strony trzeciej. Dostarczymy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
   
 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa, czy taka sytuacja ma miejsce w momencie wycofywania przez Państwa zgody.

 

 

10. PLIKI COOKIE STRONY INTERNETOWEJ I ŚLEDZENIE

Grupa Leonardo Hotels, reprezentowana przez Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Hotels", "my" lub "nasz") prowadzi niniejszą stronę internetową (www.leonardo-hotels.com/www.leonardo-hotels.nl/www.leonardo-hotels.be)) ("Witryna"). Leonardo Hotels szanuje prawo do prywatności każdej osoby, która uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej i porusza się po niej. Leonardo Hotels dba o ochronę użytkowników i przestrzega obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, oraz Twoje prawa dostępu i poprawiania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

 

ZGODA

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności. Zobaczysz pop-up w tym celu na swojej pierwszej wizycie na tej stronie; chociaż nie będzie zazwyczaj pojawiają się na kolejnych wizytach można wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami poniżej.

 

WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIE

Jeśli nie zgadzasz się na używanie tych plików cookie, wyłącz je, postępując zgodnie z instrukcjami dla swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że niektóre usługi nie będą działać tak dobrze, jeśli pliki cookie są wyłączone.

W przypadku, gdy organizacja ustawiająca plik cookie zapewnia automatyczne narzędzie wyłączania w odniesieniu do swoich plików cookie, podajemy nazwę tej organizacji, kategorię plików cookie, które ustawia, wraz z linkiem do jej automatycznego narzędzia wyłączania. We wszystkich innych przypadkach podajemy nazwy samych plików cookie oraz ich źródło w dniu publikacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby użytkownik mógł je łatwo zidentyfikować i wyłączyć za pomocą elementów sterujących przeglądarki.

Niektóre przeglądarki umożliwiają wskazanie, że nie chcesz, aby Twoja aktywność przeglądania Internetu była śledzona. Wyłączenie śledzenia może kolidować z niektórymi sposobami korzystania z witryny i usług świadczonych na stronie internetowej.

Po pierwszej wizycie na stronie internetowej, możemy zmienić pliki cookie, których używamy. Strona www.leonardo-hotels.com/privacy-notice-and-cookie-policy, zawsze będzie informować o tym, kto i w jakim celu umieszcza pliki cookie oraz daje możliwość wyłączenia plików cookie, dlatego zalecamy sprawdzanie jej od czasu do czasu.

 

CO TO JEST CIASTECZKO?

Cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, który jest umieszczany przez stronę internetową na komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie mają za zadanie pomóc komputerowi lub urządzeniu zapamiętać coś, co użytkownik zrobił na danej stronie internetowej, np. zapamiętać, że użytkownik się zalogował lub które przyciski zostały kliknięte. Pliki cookie nie mogą przenosić wirusów ani instalować złośliwego oprogramowania.

 

DLACZEGO LEONARDO HOTELS UŻYWA PLIKÓW COOKIE I JAK DŁUGO SĄ ONE PRZECHOWYWANE?

Leonardo Hotels wykorzystuje pliki cookie z technologiami do rozpoznawania klientów oraz zrozumienia i ułatwienia zachowań związanych z przeglądaniem stron i dokonywaniem rezerwacji. Używamy tych informacji do ulepszania naszych stron internetowych, aby zaoferować naszym gościom jak najlepsze doświadczenia. Nasza strona korzysta również z plików cookie i podobnych technologii umieszczanych przez naszych starannie wybranych partnerów zewnętrznych.

Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają sprawną nawigację między stronami, zapamiętywanie preferencji i ogólną poprawę komfortu użytkowania. Mogą być również wykorzystywane do dostosowywania reklam do zainteresowań użytkownika poprzez śledzenie jego przeglądania stron internetowych.

Pliki cookie sesji są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (na przykład w celu zapamiętania preferencji użytkownika po ponownym wejściu na stronę).

 

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTUJE LEONARDO HOTELS?

Poniżej opisujemy kategorie plików cookie używanych przez Leonardo Hotels, jej podmioty stowarzyszone i kontrahentów.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie, usługi, o które prosiłeś (takie jak nawigacja między stronami) nie mogą być świadczone.

 

 • Pliki cookie dotyczące wydajności

Wykorzystujemy analityczne pliki cookie do analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających oraz do monitorowania wydajności strony. Pozwala nam to na zapewnienie wysokiej jakości obsługi poprzez dostosowywanie naszej oferty do potrzeb użytkowników oraz szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Na przykład, możemy używać plików cookie dotyczących wydajności, aby śledzić, które strony są najbardziej popularne, która metoda łączenia stron jest najbardziej skuteczna oraz aby ustalić, dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędach. Możemy również użyć tych plików cookie do wyróżnienia artykułów lub usług witryny, które naszym zdaniem będą interesujące dla użytkownika na podstawie jego sposobu korzystania z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie nie są kojarzone z Państwa danymi osobowymi przez nas lub przez naszych kontrahentów.

 

 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością strony

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić Państwu pewne funkcje. Na przykład, aby zapamiętać dokonane przez Ciebie wybory (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym przebywasz), lub aby rozpoznać platformę, z której wchodzisz na stronę, a także aby zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do śledzenia Twojego przeglądania innych stron.

 

 • Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie (lub docelowe pliki cookie) gromadzą informacje o nawykach przeglądania związanych z urządzeniem użytkownika i są wykorzystywane do tego, aby reklamy były lepiej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane przez usługi świadczone przez osoby trzecie na tej stronie internetowej, takie jak przyciski "Lubię to" lub "Udostępnij", oprócz zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Strony trzecie świadczą te usługi w zamian za rozpoznanie, że użytkownik (lub dokładniej jego urządzenie) odwiedził daną stronę internetową. Te strony trzecie umieszczają reklamowe pliki cookie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, a także gdy korzystają Państwo z ich usług i odchodzą od naszej strony internetowej.

 

 •  HTML e-mail web beacons

Nasze e-maile mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla danej kampanii "piksel web beacon", który informuje nas o tym, czy nasze e-maile są otwierane i weryfikuje kliknięcia w linki w e-mailu. Możemy wykorzystać te informacje do celów takich jak określenie, które z naszych e-maili są dla Ciebie bardziej interesujące oraz do sprawdzenia, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych e-maili, chcą je nadal otrzymywać. Piksel zostanie usunięty, gdy usuniesz e-mail. Jeśli nie chcesz, aby piksel był pobierany na Twoje urządzenie, powinieneś wybrać otrzymywanie od nas wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu, a nie HTML.

 

 • Wykorzystanie adresów IP i dzienników internetowych

Możemy również użyć Twojego adresu IP i typu przeglądarki, aby pomóc zdiagnozować problemy z naszym serwerem, administrować naszą stroną internetową i poprawić jakość usług, które Ci oferujemy. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje komputer w Internecie. Twój adres IP może być również wykorzystywany do zbierania szerokich informacji demograficznych.

 

Możemy wykonać wyszukiwanie IP w celu określenia domeny, z której pochodzisz (np. google.com), aby dokładniej ocenić demografię naszych użytkowników.

 

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI NIE OBEJMUJE STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o prywatności nie ma zastosowania do praktyk prywatności stron internetowych osób trzecich, które mogą być powiązane z niniejszą stroną internetową, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.