hero-image

Informacja o prywatności - Europa Środkowa

Wprowadź miejsce docelowe, aby rozpocząć wyszukiwanie
25 LIP-26 LIP
1 Pokój, 2 Goście
Kod promocyjny
Ważny kod promocyjny
Gwarancja najlepszych cen

Oświadczenie o ochronie prywatności — Europa Środkowa

WSTĘP

Witamy w Oświadczeniu firmy Leonardo Hotels o ochronie prywatności.

Firma Leonardo Hotels (jak wyjaśniono poniżej) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tego, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Obejmuje to sytuacje, w których osobiście lub za pośrednictwem innej osoby działającej w Twoim imieniu dokonujesz rezerwacji, prosisz nas o informacje, kontaktujesz się z nami (lub my kontaktujemy się z Tobą), używasz naszych stron internetowych/aplikacji, linków z naszych stron internetowych/aplikacji, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, naszego centrum kontaktowego lub hoteli oraz jakichkolwiek innych kontaktów z Tobą (niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz). Zawiera ono również informacje o Twoim prawie do ochrony prywatności i o tym, jak chroni Cię prawo.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest dostępne w formacie warstwowym, dzięki czemu można przejść do określonych obszarów wskazanych poniżej.

 1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY
 2. DANE O TOBIE, KTÓRE ZBIERAMY
 3. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
 4. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
 9. TWOJE PRAWA

 

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób firma Leonardo Hotels zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w kontaktach z Tobą. Obejmuje to zakwaterowanie i świadczenie innych usług, a także wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania z plików cookie udostępniamy w dodatkowym oświadczeniu, które można znaleźć tutaj.

Niniejsze ogólne oświadczenie o ochronie prywatności może być uzupełnione innymi specjalnymi oświadczeniami, które możemy przekazywać w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, aby zapewnić pełne informacje dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane, np. w przypadku członków AdvantageCLUB specjalne oświadczenie znajduje się pod adresem https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-advantage-club-terms-and-conditions, a w przypadku naszej strony internetowej poświęconej karierze specjalne oświadczenie znajduje się pod adresem https://careers.leonardohotels.com/terms.aspx#privacy. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie naszych innych specjalnych oświadczeń i nie ma na celu ich zastąpienia.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Firma Leonardo Hotels składa się z różnych hoteli i podmiotów prawnych, które są zarządzane przez firmę Sunflower Management GmbH & Co. KG Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin, Niemcy; Adres e-mail: info@leonardo-hotels.com; Tel.: +49 (0) 306883220 („Leonardo Management”) oraz z hoteli, których operatorami są jej podmioty stowarzyszone i inne firmy w Europie (łącznie „Leonardo Hotels” lub „Leonardo Hotels Group”). Leonardo Hotels jest częścią grupy firm Fattal Hotels („Fattal Hotels Group”).

Firma Leonardo Management prowadzi tę stronę internetową i jest administratorem danych w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych osobowych.

Kiedy rezerwujesz hotel (za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób) Leonardo Hotels Group lub korzystasz z innych usług, firma Leonardo Hotels Group będąca operatorem tego hotelu i świadcząca usługi przetwarza Twoje dane wspólnie z Leonardo Management. Załącznik 1 do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności zawiera listę wszystkich podmiotów Leonardo Hotels i wszystkich firm Leonardo Hotels Group, aby zapewnić przejrzystość dotyczącą tego, która firma odpowiada za przetwarzanie danych dotyczących Twojej rezerwacji i innych usług świadczonych przez tą firmę. „Leonardo Hotels”, „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oznacza odpowiednią firmę w Leonardo Hotels Group wraz z Leonardo Management. Sekcja 9 poniżej (Twoje prawa) wyjaśnia bardziej szczegółowo nasze wspólne administrowanie danymi oraz sposób, w jaki możesz egzekwować swoje prawa wobec Grupy Leonardo Hotels.

Na tej stronie możesz rezerwować inne hotele Fattal Hotels Group lub hotele innych operatorów, które nie są zarządzane przez firmę Leonardo Hotels Group. Firmy będące operatorami tych hoteli są wymienione w Załączniku 2 do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Kiedy rezerwujesz hotel wymieniony w Załączniku 2, Leonardo Management jest tylko platformą rezerwacyjną i przekazuje dane rezerwacji do odpowiedniego hotelu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie prywatności Fattal Hotels Group.

Firma Leonardo Management wyznaczyła inspektora ochrony danych, do którego można kierować pytania związane z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i przetwarzaniem Twoich danych przez firmę Leonardo Hotels. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, w tym wszelkich wniosków o skorzystanie ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych informacji.

 

DANE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, skorzysta z poniższego adresu:

 • Adres e-maildataprotection@leonardo-hotels.com
 • Adres pocztowy: Leonardo Hotels c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin, Niemcy
 • Numer telefonu: +49 (0) 30 6883220

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu do spraw ochrony danych osobowych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Twoich problemów przed skontaktowaniem się z organem – w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

 

2. DANE O TOBIE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować.

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego (jeśli jest to wymagane przez prawo), płeć i numer rejestracyjny samochodu oraz, jeśli rezerwacja została dokonana przez pracodawcę lub przekażesz nam odpowiednie informacje, również imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pracodawcy, a także stanowisko, jeśli jesteś osobą kontaktową w interesach.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres domowy, adres e-mail oraz numery faksów i telefonów.
 • Dane dotyczące wymagań specjalnych obejmują informacje dotyczące zdrowia, niepełnosprawności oraz wymagań religijnych lub dietetycznych, jeśli powiadomisz nas o specjalnych potrzebach i podasz te informacje.
 • Dane dotyczące rezerwacji i transakcji obejmują dane konta bankowego lub karty płatniczej oraz szczegóły dotyczące płatności, celu pobytu i inne szczegóły dotyczące rezerwacji, pobytów i innych usług zakupionych od nas, a także komentarze i odpowiedzi na ankiety dotyczące naszych usług.
 • Dane techniczne dotyczące wizyty na tej stronie internetowej obejmują adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej.
 • AdvantageCLUB i inne dane profilowe obejmują Twój adres e-mail zarejestrowany w AdvantageCLUB i hasło, numer członkowski w Advantage Club i wszelkich usługach świadczonych w ramach programów partnerskich (np. Miles & More, BahnBonus), Twoje zainteresowania i preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. Jeśli jesteś członkiem Advantage Club, zapoznaj się również z informacjami na temat członkostwa Leonardo AdvantageCLUB: Oświadczenie o prywatności danych (https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-advantage-club-terms-and-conditions). Zawierają one bardziej szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów przetwarzania przez nas danych dotyczących Advantage Club i w tej kwestii mają pierwszeństwo przed niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług lub komunikujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych i naszej strony internetowej.
 • Dane dotyczące podróżnika o wymaganiach specjalnych obejmują informacje o Twoich ostatnich pobytach/podróżach, teście Covid, objawach Covid, które mogą być wymagane przez prawo federalne lub lokalne w związku z pandemią koronawirusa.

W każdym przypadku nie będziemy gromadzić wszystkich danych, o których mowa powyżej, ale tylko takie dane, które są wymagane do określonego celu.

W normalnym toku będziemy przetwarzać tylko specjalne kategorie danych osobowych o Tobie (obejmuje to dane ujawniające Twoje przekonania religijne lub informacje o Twoich potrzebach zdrowotnych i niepełnosprawności w zakresie, w jakim wyrażono na to wyraźną zgodę i jest to konieczne, aby spełnić Twoje wymagania podczas pobytu u nas albo innego korzystania z naszych obiektów lub usług albo wymagania prawne. Możemy jednak również przetwarzać takie informacje w razie wypadku lub nagłego wypadku medycznego lub innego podczas pobytu w naszych obiektach lub innego korzystania z nich.

Zbieramy ograniczone informacje o dzieciach, których pobyt został zarezerwowany w naszych hotelach (liczba, wiek i, jeśli jest to wymagane przez prawo, inne dane, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia).

 

KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gdy zbieranie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub warunki umowy z Tobą i nie otrzymamy od Ciebie wymaganych danych osobowych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać zawartej umowy lub umowy, która ma zostać zawarta z Tobą (na przykład, aby zapewnić ci zakwaterowanie lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie rezerwacji lub usługi, ale powiadomimy Cię, jeśli będzie to konieczne.

 

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym następujących:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe, dane podróżnika o wymaganiach specjalnych oraz dane dotyczące rezerwacji i transakcji, wypełniając formularze (na papierze, w punkcie odprawy lub w aplikacji internetowej/mobilnej) lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem naszej strony internetowej, chatbota, w mediach społecznościowych lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz w następujących sytuacjach:
  • Dokonywanie rezerwacji w jednym z naszych hoteli, niezależnie od tego, czy chodzi o noclegi, pokoje dzienne, funkcje czy konferencje.
  • Meldowanie się w jednym z naszych hoteli.
  • Uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach, konferencjach lub korzystanie w inny sposób z udogodnień w jednym z naszych hoteli.
  • Zarejestrowanie się w Advantage Club.
  • Zarejestrowanie się w celu otrzymywania naszego newslettera i/lub innych publikacji.
  • Poproszenie o przesłanie broszury albo innych materiałów promocyjnych lub marketingowych.
  • Wzięcie udziału w konkursie lub promocji.
  • Wypełnienie ankiety.
  • Przekazanie nam opinii.

Zarezerwowanie usługi świadczonej przez hotel (np. wynajęcie pojazdów).

 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wchodzisz w interakcję z naszym chatbotem, naszymi aplikacjami do meldowania online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, wiadomości e-mail, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.
 • Biura podróży lub inne osoby trzecie działające w imieniu Twoim lub Twojego pracodawcy. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie, jeśli rezerwacja została dokonana dla Ciebie przez biuro podróży, portal internetowy lub inną osobę trzecią, która może być członkiem rodziny lub towarzyszem podróży, agenta lub innego pośrednika, pracującego dla Ciebie albo, jeśli podróżujesz służbowo, Twojego pracodawcę lub inną osobą trzecią działającą w Twoim imieniu (organizatorzy wycieczek, internetowe biura podróży, globalne systemy dystrybucji), systemy rezerwacji i podobne rozwiązania, dane kontaktowe, dane dotyczące rezerwacji i transakcji od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych).
 • Znaczniki nawigacyjne w wiadomościach e-mail w formacie HTML. Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla kampanii „piksel znacznika nawigacyjnego”, który informuje nas, czy nasze e-maile są otwierane i weryfikuje wszelkie kliknięcia linków w wiadomości e-mail. Możemy wykorzystać te informacje w naszych celach, w tym do określenia, które z naszych wiadomości e-mail są dla Ciebie bardziej interesujące, do badania, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych wiadomości e-mail, chcą je nadal otrzymywać. Piksel jest usuwany wraz z wiadomością e-mail. Jeśli nie chcesz, aby piksel został pobrany na Twoje urządzenie, wybierz otrzymywanie od nas wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu, a nie w formacie HTML.
 • Inne osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła.Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od stron trzecich i źródeł publicznych zgodnie z poniższym:
  • Dostawcy analityki internetowej i mediów społecznościowych
  • Sieci reklamowe
  • Dostawcy technologii interakcji internetowych
  • Dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry handlowe państw członkowskich UE
  • Opinie w różnych portalach internetowych i witrynach z recenzjami
 • Monitorowanie. Możemy monitorować i/lub rejestrować: (a) transakcje i działania we wszystkich punktach kontaktowych; oraz (b) ruch i działania w sieci, mediach społecznościowych i aplikacjach.

Ma to na celu zapewnienie dokładnego wykonywania Twoich instrukcji. Monitorowanie jest przeprowadzane także w celach szkoleniowych i w celu poprawy naszych usług, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. W trosce o większe bezpieczeństwo naszych gości i patronów oraz w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania korzystamy z monitoringu wizyjnego w naszych obiektach i wokół nich. Aby uzyskać informacje na temat naszego korzystania z monitoringu wizyjnego, skontaktuj się z nami.

 • Kontakty biznesowe. Jeśli jesteś kontaktem biznesowym Leonardo Hotels, możemy otrzymywać Twoje dane podczas interakcji z naszą stroną internetową, podczas wizyty na targach/warsztatach, osobistych spotkań, kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-maili i telefonu, w trakcie negocjacji i zawierania umów.

 

4. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Używamy Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej używamy Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach (każda z nich to „Podstawa prawna”):

 • Wykonanie umowy: Gdy musimy zapewnić zarezerwowane zakwaterowanie i usługi lub w inny sposób wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą (lub zamierzamy zawrzeć).
 • Zgoda: Gdy udzielasz nam wyraźnej zgody.
 • Uzasadnione interesy: Tam, gdzie jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie mają pierwszeństwa nad naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Przestrzeganie obowiązku: Gdy musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
 • Żywotne interesy: W razie jakiegokolwiek wypadku albo nagłego wypadku medycznego lub innego w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, gdy Ty lub inna osoba nie jesteś w stanie wyrazić zgody.

W przypadku jakiegokolwiek przetwarzania na podstawie Twojej zgody (głównie w odniesieniu do reklamy online) masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

CELE, W KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe między innymi w poniższych celach:

 • Aby dokonać rezerwacji, w tym zarezerwować zakwaterowanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnić zakwaterowanie i inne usługi, w tym spełnić określone wymagania zdrowotne, dotyczące niepełnosprawności, dietetyczne i religijne, zarządzać pobytem w hotelu i monitorować korzystanie z naszych usług, a także zbierać i odzyskiwać należne nam pieniądze, oferować inne usługi związane z rezerwacją hotelu (np. zmiana na lepszy pokój, zameldowanie online), poprosić o wyrażenie opinii na temat pobytu w hotelu

Podstawa prawna: Wykonanie umowy, Zgoda (na spełnienie określonych wymagań zdrowotnych, dotyczących niepełnosprawności, dietetycznych i religijnych), Uzasadniony interes (w celu poprawy naszych usług)

 • W celu rozwiązywania problemów, skarg lub sporów wynikających z naszych relacji z Tobą oraz w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania, w tym oszustw, w celu zarządzania naszymi relacjami z Tobą, które będą obejmować następujące przypadki:
  • Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności
  • Prośby o pozostawienie opinii albo wzięcie udziału w ankiecie, losowaniu nagród lub konkursie
  • Ulepszanie oferowanych przez nas usług

Podstawa prawna: Uzasadniony interes (monitorowanie i ulepszanie naszych usług, zapobieganie przestępstwom i oszustwom, aktualizowanie naszych dokumentów)

 • W celu administrowania i ochrony naszej działalności, w tym naszej strony internetowej (w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych), w celu dostarczania odpowiednich treści i reklam na stronie internetowej oraz pomiaru lub zrozumienia skuteczności wyświetlanych przez nas reklam, a także w celu przedstawiania sugestii i zaleceń dotyczących naszych usług, które mogą Cię zainteresować

Podstawa prawna: Uzasadniony interes (w celu rozwoju naszej działalności i prowadzenia marketingu), Wykonanie umowy (gdy strona internetowa służy do rezerwacji lub świadczenia usług lub zarządzania członkostwem AdvantageCLUB)

 • Korzystanie z analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń

Podstawa prawna: Zgoda (na korzystanie z plików cookie i analiz); Uzasadniony interes (w celu rozwoju naszej działalności i prowadzenia marketingu)

 • Postępowanie w razie wypadku lub nagłego wypadku medycznego lub innego

Podstawa prawna: Żywotny interes

 • Przestrzeganie lokalnych przepisów (na przykład przechowywanie dokumentów księgowych lub kart rejestracyjnych, prośba o podanie danych dotyczących podróżnika o wymaganiach specjalnych)

Podstawa prawna: Przestrzeganie obowiązku

 • Oferowanie innych usług przez hotel lub osoby trzecie związanych z pobytem w hotelu (np. wynajem pojazdów, bilety na zwiedzanie itp.)

Podstawa prawna: Uzasadniony interes (w celu rozwoju naszej działalności i prowadzenia marketingu), Zgoda

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

 

OFERTY MARKETINGOWE/PROMOCYJNE

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wybór dotyczący niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy.

W przypadku Twojej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i reklam możemy wykorzystać Twoją tożsamość, dane kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i informacje o AdvantageClub lub inne dane profilowe, aby zrozumieć, czego możesz naszym zdaniem potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Możesz odwołać swoją zgodę i zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, klikając linki rezygnacji w dowolnej wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami w dowolnej chwili.

WIADOMOŚĆ E-MAIL Z ANKIETĄ, OFERTA USŁUG POWIĄZANYCH, WIADOMOŚCI E-MAIL Z INFORMACJAMI

Możesz sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości e-mail z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, informujących o powiązanych usługach, takich jak zmiana pokoju na lepszy, lub o możliwości zameldowania się online w dowolnym momencie, klikając linki rezygnacji w takiej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

 

PLIKI COOKIE

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Możesz dezaktywować niektóre pliki cookie w Ustawieniach plików cookie dostępnych tutaj. Jeśli wyłączysz pliki cookie lub odmówisz korzystania z nich, pamiętaj, że niektóre części tej strony mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w naszej polityce dotyczącej plików cookies.

 

 

ZMIANA CELU

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, o ile w nie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, zgodnego z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w niepowiązanym celu, powiadomimy Cię i podamy podstawę prawną, która pozwala nam to uczynić.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

 

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom określonym poniżej w celach określonych powyżej.

 • Inne firmy w ramach Leonardo Hotels Group i Fattal Hotels Group z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii lub Izraelu zaangażowane w świadczenie Tobie usług bezpośrednio lub w celu świadczenia podstawowych usług infrastruktury w naszym imieniu i na nasze polecenie.
 • Zewnętrzne osoby trzecie, w tym wymienione poniżej:
 • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą. Obejmuje to wykonawców, którzy świadczą Ci usługi we własnym imieniu, na przykład zewnętrzny dostawca oferujący usługi Wi-Fi, a także nasi inni dostawcy działający jako podmiot przetwarzający w naszym imieniu i na nasze polecenie (tacy jak dostawcy naszej infrastruktury IT i monitoringu wizyjnego).
 • Podmioty, które zarządzają Twoją rezerwacją w jednym z naszych hoteli, np. biuro podróży lub organizator wydarzeń odpowiadający za rezerwację dla Ciebie.
 • Dostawcy analiz i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych usług i strony internetowej (jako podmiot przetwarzający działający w naszym imieniu i na nasze polecenie).
 • Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, banki, audytorzy i ubezpieczyciele.
 • Organy podatkowe i celne, policja, organy rejestrowe, organy regulacyjne i inne organy.
 • Podmioty zajmujące się sprawdzaniem zdolności kredytowej i zwalczaniem nadużyć finansowych, zapobieganiem przestępstwom / wykrywaniem przestępstw, oceną ryzyka i zarządzaniem oraz rozstrzyganiem sporów.

W przypadku, gdy te osoby trzecie są naszymi podmiotami przetwarzającymi, wymagamy od nich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym podmiotom przetwarzającym będącymi osobami trzecimi na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do ich własnych celów, a jedynie zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Niektóre z powyższych osób trzecich, na przykład wielu profesjonalnych doradców, biur podróży, organizatorów wydarzeń i organów, są administratorami, którzy podobnie jak my podlegają szczególnym obowiązkom wynikającym z przepisów o ochronie danych i mają własne oświadczenia o ochronie prywatności określające sposób postępowania z danymi osobowymi.

 

6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Leonardo Hotels Group oraz, jeśli Twoja rezerwacja dotyczy hotelu wymienionego w Załączniku 2, odpowiedniemu operatorowi hotelu. Wszystkie firmy mają obecnie siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Izraelu (Komisja Europejska uznała, że te dwa kraje zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych).

Chociaż nie staramy się aktywnie przekazywać danych osobowych poza EOG, niektóre z zewnętrznych osób trzecich, z którymi mamy do czynienia, mają siedzibę poza EOG lub przetwarzają dane osobowe poza EOG, więc ich przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie wiązało się z przekazaniem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i stosujemy standardowe klauzule umowne UE w stosownych przypadkach.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie Twoich danych osobowych, ich wykorzystaniu lub dostępowi do nich w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy mają biznesową potrzebę ich poznania. Wyznaczone przez nas podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Cię i każdego stosownego regulatora o naruszeniu, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zobacz Żądanie usunięcia poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (nie będzie można ich już z Tobą powiązać) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Cię.

 

9. TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach masz poniższe prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o tych prawach:

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami.

Być może będziemy musieli zażądać od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (lub do wykonywania wszelkich innych twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dalsze informacje dotyczące Twojego żądania i umożliwić nam rozpatrzenie Twojego żądania lub przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć dłużej niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub przesłano kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy przekazywać dalsze informacje.

 

TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa:

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (znane jako „żądanie dostępu podmiotu danych”). Umożliwia otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prawo żądania poprawienia swoich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Może być jednak konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych osobowych, które nam dostarczasz.
 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy z powodzeniem skorzystano z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej), gdy mogliśmy przetwarzać Twoje dane bezprawnie lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem lokalnym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Twoje żądanie usunięcia z określonych przyczyn prawnych, które zostaną ci przekazane, jeśli ma to zastosowanie, w momencie przesłania żądania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesach osób trzecich) i w Twojej konkretnej sytuacji chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu, ponieważ uważasz, że ma ono wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które mają pierwszeństwo nad Twoimi prawami i wolnościami.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Umożliwia poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) chcesz, abyśmy przechowywali dane, chociaż już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) otrzymaliśmy od Ciebie sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy mające pierwszeństwo uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do Ciebie lub osoby trzeciej. Dostarczymy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w strukturalnym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyrażono zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię o tym, jeśli tak się stanie z chwilą wycofania zgody.

Kontakt ze współadministratorami

Jak wspomniano na początku niniejszego oświadczenia, firma Leonardo Management i firma Leonardo Hotels Group będąca operatorem zarezerwowanego przez Ciebie hotelu świadczącego usługi wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych. Jako tak zwani współadministratorzy danych firmy Leonardo Management i Leonardo Hotels Group zawarły umowę, która ma regulować, w jaki sposób możesz skutecznie egzekwować swoje prawa jako podmiot danych. Firma Leonardo Management zgodziła się być w tym celu centralnym punktem kontaktowym. W związku z tym, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z firmą Leonardo Management, która następnie skontaktuje się z innymi firmami grupy Leonardo Hotels, aby spełnić Twoje żądanie.

 

Załącznik 1

HOTEL DZIAŁAJĄCA FIRMA
Alden Luxury Suite Hotel Zurich Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square Fattal Hotels KFT
Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town Leonardo Krakow OPCO Sp. Z.o.o
Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center Fattal Kraków City Center So. Z o.o.
Leonardo Boutique Hotel Madrid Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Boutique Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zurich Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Hotel & Residenz München Apart Hotels & Residences GmbH
Leonardo Hotel Aachen Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Augsburg Sunflower Management GmbH & Co KG
Leonardo Hotel Bad Kreuznach Nahetal Business-Hotelgesellschaft mbH & Co. KG
Leonardo Hotel Barcelona Gran Via Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas Bardalito Investments, S.L.U.
Leonardo Hotel Berlin Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Berlin City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Berlin Mitte Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Berlin KU'DAMM Hotel California GmbH
Leonardo Hotel Bucharest City Center Leonardo Hotels Bucharest Srl
Leonardo Hotel Budapest Fattal Hotels Kft.
Leonardo Hotel Dortmund Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Dresden Altstadt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Düsseldorf Airport - Ratingen Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Eschborn Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Frankfurt City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Frankfurt City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Fuengirola Costa Del Sol Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotel Hamburg Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg Altona Sunflower Management GmbH & Co KG
Leonardo Hotel Hamburg City North Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hannover Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hannover Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg-Walldorf Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Karlsruhe Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Köln Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Madrid City Center Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Hotel Mannheim City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Milan City Center Leonardo Hotel Hermitage S.r.l.
Leonardo Hotel Mönchengladbach Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel München City Center Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel München City West Apart Hotels & Residences GmbH
Leonardo Hotel Munich Arabellapark Queens Moat Houses Hotel GmbH
Leonardo Hotel Munich City East Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Munich City North Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel Munich City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Nürnberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Offenbach Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Verona Leonardo Verona srl
Leonardo Hotel Vienna Sunflower Hotelverwaltungs GmbH
Leonardo Hotel Vienna Otto-Wagner Leonardo Graumanngasse Wien GmbH
Leonardo Hotel Völklingen-Saarbrücken Stadthotel Völklingen Betriebsgesellschaft mbH
Leonardo Hotel Weimar Elba Weimar Operating GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Zurich Airport Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Royal Berlin Alexanderplatz Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Baden-Baden Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira Leonardo Hotels OpCo Madrid S.L.
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Ibiza Santa Eulalia Leonardo Royal and Suites Hotel Ibiza Santa Eulalia, S.L.U.
Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Mallorca Leonardo Royal Hotel Mallorca, S.L.U.
Leonardo Royal Hotel Mallorca Palmanova Bay Leonardo Royal Palmanova Bay, S.L.U. 
Leonardo Royal Hotel Mannheim Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Nürnberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Ulm Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Warsaw Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.
Leonardo Royal Hotel Venice Mestre Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Leonardo Boutique Hotel Rome Termini Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
NYX Hotel Ibiza NYX Hotel Ibiza, S.L.U
NYX Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
NYX Hotel Madrid Paimac Investments, S.L.U.
NYX Hotel Milan Leonardo Hotels (Italy) S.r.l.
NYX Hotel Prague Fattal Leonardo Prague s.r.o.
NYX Hotel Bilbao Paimac Investments, S.L.U.
NYX Hotel Mannheim Sunflower Management GmbH & Co. KG
NYX Hotel Warsaw Leonardo Hotels Warsaw Sp. Z o.o.
Star Inn Hotel Premium Wien Hauptbahnhof Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Star Inn Hotel Wien Schönbrunn Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Star Inn Hotel Salzburg Zentrum Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Star Inn Hotel Premium Salzburg Gablerbräu Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Star Inn Hotel Salzburg Airport-Messe Star Inn Hotelbetriebs GmbH
Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien  Star Inn Hotelbetriebs GmbH

 

Załącznik 2

HOTEL DZIAŁAJĄCA FIRMA
Alden Luxury Suite Hotel Zurich Fattal Hotels Zürich GmbH
Hotel Berlin Köpenick by Leonardo Hotels Blitz F23-962 GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square Fattal Hotels KFT
Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town Leonardo Krakow OPCO Sp. Z.o.o
Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center Fattal Kraków City Center So. Z o.o.
Leonardo Boutique Hotel Linz City Center Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Boutique Hotel Madrid Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Boutique Hotel Mallorca Port Portals Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Boutique Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zurich Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Boutique Hotel Salzburg Gablerbräu Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Hotel & Residenz München Apart Hotels & Residences GmbH
Leonardo Hotel Aachen Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Augsburg Sunflower Management GmbH & Co KG
Leonardo Hotel Bad Kreuznach Nahetal Business-Hotelgesellschaft mbH & Co. KG
Leonardo Hotel Barcelona Gran Via Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas Bardalito Investments, S.L.U.
Leonardo Hotel Berlin Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Boutique Hotel Berlin City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Berlin Mitte Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Berlin KU'DAMM Hotel California GmbH
Leonardo Hotel Bucharest City Center Leonardo Hotels Bucharest Srl
Leonardo Hotel Budapest Fattal Hotels Kft.
Leonardo Hotel Dortmund Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Dresden Altstadt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Düsseldorf Airport - Ratingen Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Eschborn Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Frankfurt City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Frankfurt City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Fuengirola Costa Del Sol Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotel Granada  Paimac Investments S.L.
Leonardo Hotel Hamburg Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg Altona Sunflower Management GmbH & Co KG
Leonardo Hotel Hamburg City North Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hannover Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hannover Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Heidelberg-Walldorf Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Karlsruhe Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Köln Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa  Lazise Gestioni S.r.l.
Leonardo Hotel Madrid City Center Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Leonardo Hotel Mannheim City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Milan City Center Leonardo Hotel Hermitage S.r.l.
Leonardo Hotel Mönchengladbach Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel München City Center Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel München City West Apart Hotels & Residences GmbH
Leonardo Hotel Munich Arabellapark Queens Moat Houses Hotel GmbH
Leonardo Hotel Munich City East Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Munich City North Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark Piettal Operation GmbH
Leonardo Hotel Munich City South Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Nürnberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Offenbach Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Salzburg Airport Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Hotel Salzburg City Center Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Hotel Verona Leonardo Verona srl
Leonardo Hotel Vienna Sunflower Hotelverwaltungs GmbH
Leonardo Hotel Vienna Hauptbahnhof Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Hotel Vienna Otto-Wagner Leonardo Graumanngasse Wien GmbH
Leonardo Hotel Vienna Schönbrunn Leonardo Hotels Austria Opco GmbH
Leonardo Hotel Völklingen-Saarbrücken Stadthotel Völklingen Betriebsgesellschaft mbH
Leonardo Hotel Weimar Elba Weimar Operating GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Zurich Airport Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Royal Berlin Alexanderplatz Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Baden-Baden Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira Leonardo Hotels OpCo Madrid S.L.
Leonardo Royal Hotel Cologne Bonn Airport Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Frankfurt Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Ibiza Santa Eulalia Leonardo Royal and Suites Hotel Ibiza Santa Eulalia, S.L.U.
Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Mallorca Leonardo Royal Hotel Mallorca, S.L.U.
Leonardo Royal Hotel Mallorca Palmanova Bay Leonardo Royal Palmanova Bay, S.L.U. 
Leonardo Royal Hotel Mannheim Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Nürnberg Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Ulm Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Hotel Warsaw Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.
Leonardo Royal Hotel Venice Mestre Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Leonardo Boutique Hotel Rome Termini Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Leonardo Suites Hotel Ibiza Santa Eulalia  Leonardo Royal and Suites Hotel Ibiza Santa Eulalia S.L
Leonardo Suites Hotel Mallorca Calvia Leonardo Royal Hotel Palmanova Bay Calvia, SLU
NYX Hotel Bilbao Paimac Investments, S.L.U.
NYX Hotel Hamburg Sunflower Management GmbH & Co. KG
NYX Hotel Ibiza NYX Hotel Ibiza, S.L.U
NYX Hotel Madrid Paimac Investments, S.L.U.
NYX Hotel Mannheim Sunflower Management GmbH & Co. KG
NYX Hotel Milan Leonardo Hotels (Italy) S.r.l.
NYX Hotel Munich Sunflower Management GmbH & Co. KG
NYX Hotel Prague Fattal Leonardo Prague s.r.o.
NYX Hotel Warsaw Leonardo Hotels Warsaw Sp. Z o.o.
   
   
Annexe 2  
   
   
HOTEL Działająca firma
Leonardo Plaza Ashdod Fattal Hotels LTD
Leonardo Negev Fattal Hotels LTD
Herods Dead Sea Hotel Fattal Hotels LTD
Leonardo Club Dead Sea Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Dead Sea Fattal Hotels LTD
Leonardo Inn Dead Sea Fattal Hotels LTD
Herods Vitalis Eliat Hotel Fattal Hotels LTD
Herods Boutique Eilat Hotel Fattal Hotels LTD
Herods Palace Eilat Hotel Fattal Hotels LTD
Leonardo Royal Resort Eilat Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Hotel Eilat Fattal Hotels LTD
Leonardo Club Hotel Eilat - All Inclusive Fattal Hotels LTD
Leonardo Privilege Hotel Eilat - All Inclusive Fattal Hotels LTD
U Coral Beach Club Eilat Ultra All Inclusive Fattal Hotels LTD
U Magic Palace Eilat Fattal Hotels LTD
U Splash Resort Fattal Hotels LTD
Hotel Botanica Haifa Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Haifa Fattal Hotels LTD
Herods Herzliya Fattal Hotels LTD
NYX Hotel Herzliya Fattal Hotels LTD
Leonardo Boutique Jerusalem Fattal Hotels LTD
Leonardo Hotel Jerusalem Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Hotel Jerusalem Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Netanya Fattal Hotels LTD
Leonardo City Tower Tel Aviv Fattal Hotels LTD
Leonardo Boutique Rehovot Fattal Hotels LTD
Herods Tel Aviv Hotel Fattal Hotels LTD
NYX Hotel Tel Aviv Fattal Hotels LTD
Leonardo Boutique Hotel Tel Aviv Fattal Hotels LTD
Hotel Rothschild 22 Tel Aviv Fattal Hotels LTD
Leonardo Beach Tel Aviv Fattal Hotels LTD
Leonardo Gordon Beach Tel Aviv Fattal Hotels LTD
CUCU Hotel Fattal Hotels LTD
U Boutique Kinneret Fattal Hotels LTD
Leonardo Tiberias Fattal Hotels LTD
Leonardo Plaza Tiberias Fattal Hotels LTD
Leonardo Club Tiberias Fattal Hotels LTD
Leonardo Hotel London Heathrow Airport
Leonardo Heathrow Limited
Leonardo Royal Hotel Edinburgh Leonardo Edinburgh Limited
Leonardo Edinburgh Capital Leonardo Portland Operation ltd.
Leonardo Edinburgh City Centre Leonardo Portland Operation ltd.
Leonardo Hotel Glasgow City West Leonardo Portland Operation ltd.
Leonardo Aberdeen Airport Speedbird Developments Limited
Leonardo Perth Huntingtower Leonardo Portland Operation ltd.
Leonardo Hotel Bristol City Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Hotel Edinburg Murrayfield Leonardo Portland Operation Ltd
Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Royal Hotel London St Paul’s Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Royal Hotel London City Jurys Hotel Management UK Ltd
NYX Hotel London Holborn Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Hotel London Heathrow Airport Leonardo Heathrow Ltd.
Leonardo Royal Hotel Southampton Grand Harbour Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Hotel Manchester Piccadilly Jurys Hotel Management UK Ltd
Leonardo Hotel Almere City Center EHM Hotel Almere Expl. Mij. BV
Leonardo Royal Hotel Amsterdam Leonardo Opco Overamstel BV
Leonardo Hotel Amsterdam City Center Leonardo Hotels (Neth) BV               
Leonardo Boutique Museumhotel Amsterdam City Center EHM Hotel Amsterdam Museum BV
Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark EHM Hotel Amsterdam Rembrandtpark BV
Leonardo Hotel Vinkeveen Amsterdam EHM Hotel Vinkeveen BV
Leonardo Hotel Breda City Center EHM Hotel Breda BV
Leonardo Hotel Groningen EHM Hotel Groningen BV
Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach Expl.mij Seaport Beach Resort BV
Leonardo Hotel Lelystad City Center EHM Hotel Lelystad BV
Leonardo Hotel Papendrecht EHM Hotel Papendrecht Expl. Mij. BV
Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade Promenade Hotel BV
Leonardo Hotel Utrecht City Center EHM Hotel Utrecht BV
Leonardo Hotel Antwerpen Fattal Hotels Management (Belgium)
Leonardo Hotel Antwerp the Plaza Fattal Hotels Management (Belgium) N.V.
Leonardo Cypria Bay Fattal Hotel Management Cyprus LTD
Leonardo Laura Beach & Splash Resort Fattal Hotel Management Cyprus LTD
Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa Fattal Hotel Management Cyprus LTD
Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa by the Sea - Adults Only Fattal Hotel Management Cyprus LTD
Leonardo Kolymbia Resort Rhodes SYNCHRONO XENODOHEEN HOTEL TOURISM AND REAL ESTATE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME